Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Ambulantní léčba COVID-19 Molnupiravirem v Nemocnici Pelhřimov

Ambulantní léčba COVID-19 Molnupiravirem v Nemocnici PelhřimovOd 5.1.2022 je v Nemocnici Pelhřimov dostupné perorální antivirotikum LAGEVRIO (molnupiravir). Jedná se o neregistrované léčivo, jehož distribuce a používání se řídí Rozhodnutím MZ ČR ze dne 7. 12. 2021 (č. j.: MZDR 41627/2021-3/OLZP).

Molnupiravir působí na genetickou stavbu viru SARS-CoV2 a tím zabraňuje množení viru.

Dávkování: 4 tobolky á 200 mg dvakrát denně po dobu 5 dní. Přípravek je nutné začít užívat co nejdříve od začátku obtíží.

Kontraindikací je těhotenství, kojení a věk pod 18 let.

Dle rozhodnutí MZ ČR je léčivý přípravek LAGEVRIO určen k léčbě pacientů s prokázaným mírným a středně těžkým onemocněním COVID-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného onemocnění s potřebou hospitalizace (včetně osob dříve očkovaných proti COVID-19), pokud splňují indikační kritéria.

Indikační kritéria:

        osoba starší 18 let

        pozitivita testu na SARS-CoV-2 (PCR)

        do 7 dnů od nástupu příznaků covidu-19

        klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci nebo podání O2 pro COVID-19

        dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá

        riziko progrese úmrtí nebo závažného stavu (shodné jako monoklonální protilátky) při splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:

- index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 35 kg/m2

- chronické onemocnění ledvin v dispenzarizaci, klasifikace CKD 3 – CKD 5

- jaterní cirhóza

- diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky (PAD) či inzulínem

- primární nebo sekundární imunodeficit, imunosupresivní léčba, tedy zejména transplantace solidního orgánu nebo kostní dřeně, onkologické nebo hematoonkologické onemocnění s probíhající léčbou, biologická léčba, monoterapie kortikosteroidy v denní dávce vyšší než 0,2 mg/kg/den prednisonu

        chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci

- CHOPN na pravidelné farmakoterapii, intersticiální plicní onemocnění, obtížně léčitelné bronchiální astma na biologické léčbě, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe

        trombofilní stav v dispenzární péči, zejména primární trombofilie (D68.5), jiné trombofilie (D68.6) a opakovaná tromboembolická příhoda v anamnéze

        neurologická onemocnění ovlivňující dýchání

        věk ≥ 65 let

        věk ≥ 55 let a současně léčená arteriální hypertenze

        věk ≥ 55 let a současně index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 30 kg/m2

        rizikové faktory progrese dle posouzení lékaře a na základě potenciálního přínosu a rizika

 

Postup

Indikace

        na základě klinického vyšetření pacienta s prokázanou nákazou SARS-CoV-2 indikuje LAGEVRIO lékař se specializovanou způsobilostí (především praktický lékař, ale mohou i všichni ambulantní specialisté)

        indikující lékař musí pacienta seznámit s kontraindikacemi, přínosy a riziky léčby a informovat ho o použití neregistrovaného léčivého přípravku

        indikující lékař vystaví Poukaz na vyšetření/ošetření 06 (viz příloha), který bude obsahovat indikační kritérium nebo odůvodnění indikace, otisk razítka a podpis

        správnost indikace garantuje předepisující lékař

        praktický lékař, který indikuje pacienta k podání antivirotik, předem telefonicky informuje personál urgentního příjmu

 Vydání

        na urgentním příjmu Nemocnice Pelhřimov

        výdej probíhá ve všední dny od 7:00 – 15:30

        lék vyzvedává blízká osoba pacienta, která nemá nařízenou izolaci nebo karanténu

        zdravotnický personál urgentního příjmu vydá jedno balení LAGEVRIO výměnou za Poukaz na vyšetření/ošetření 06

        spolu s léky dostane pacient tištěnou příbalovou informaci pro pacienta v českém jazyce

        lékař urgentního příjmu neprovádí žádné vyšetření ani nezodpovídá za správnost indikace

        personál urgentního příjmu zaznamenává totožnost vyzvedávající osoby

Předepisující lékař je povinen hlásit jakékoli nežádoucí účinky, které se vyskytnou v souvislosti s užíváním léčivého přípravku LAGEVRIO, a to přes webové rozhraní Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odkazy:

Poukaz 06:

vzp_06x_2009.ps, page 1 @ Preflight_2 ( 06x_1999_Poukaz_bez ) (vzpstatic.cz)

Rozhodnutí MZ ČR ze dne 7. 12. 2021 (č. j.: MZDR 41627/2021-3/OLZP):

Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku LAGEVRIO – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

file:///C:/Users/vacht/Downloads/ambulantni-lecba-covid-19-molnupiravirem%20(5).pdf

Manuál pro podávání monoklonálních protilátek a antivirotik v aplikačních centrech v závislosti na nastupující variantu omicron ze dne 11. 1. 2022:

Manual-pro-podavani-monoklonalnich-protilatek-a-antivirotik-v-aplikacnich-centrech-v-zavislosti-na-nastupujici-variantu-omicron.pdf (mzcr.cz)

Manual-pro-lekare-primarniho-kontaktu-vsouvislosti-s-vyskytem-nove-varianty-omicron:

Manual-pro-lekare-primarniho-kontaktu-v-souvislosti-s-vyskytem-nove-varianty-omicron.pdf (mzcr.cz)

Souhrn informací o přípravku LAGEVRIO:

https://www.sukl.cz/file/97528_1_1

Příbalová informace o přípravku LAGEVRIO:

https://www.sukl.cz/file/97529_1

Hlášení NÚ:

nahlásit nežádoucí účinek léčivého přípravku, O lécích.cz (olecich.cz)

Antivirotikum LAGEVRIO je vydáváno na urgentním příjmu.
Antivirotikum LAGEVRIO je vydáváno na urgentním příjmu.