Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kariéra

Kariéra

Volná místa, vzdělávání

Formuláře a tiskopisy

Aktuální nabídka kvalifikačních kurzů

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, pořádá akreditované kvalifikační kurzy

Přihlášky a bližší informace podá paní Marie Koutníková, tel. 565 355 103, email: mkoutnik@nempe.cz

Akreditované kvalifikační kurzy

Akreditovaný obor

Nemocnice Pelhřimov pořádá akreditovaný kvalifikační kurz na základě udělení akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru Sanitář.

Akreditace MZ ČR pro pořádání akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru:

Přihlášky a bližší informace – M. Koutníková, tel. 565 355 103, e-mail: mkoutnik@nempe.cz

Přihláška do kurzu

Garant: Mgr. Vladimíra Macháčková, náměstkyně ošetřovatelské péče

Podmínky pro zařazení do kurzu

 1. Ukončené základní vzdělání
 2. Věk nad 18 let
 3. Zdravotní způsobilost
 4. Motivace a zájem o obor.

Uchazeč, který splňuje výše uvedené podmínky, vyplní přihlášku a odešle na adresu administrátora kurzu:

Nemocnice Pelhřimov
Marie Koutníková
sekretariát ředitele

Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov

Po vyhodnocení podmínek bude uchazeči oznámeno jeho zařazení do kurzu, včetně termínu začátku výuky.

Zájemce podává přihlášku průběžně během roku, kurz se pořádá v okamžiku naplnění kapacity oboru.

Vzdělávací kurz má 180 vyučujících hodin (teoretická a praktická část), výuka probíhá obvykle 4-5 týdnů, maximálně 5 dnů v týdnu po 8 vyučovacích hodinách.

Kurz je zakončen písemnými testy a ústními zkouškami.

Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi osvědčení pro výkon povolání odpovídající odbornosti v kategorii sanitář.

Bližší informace podá sekretariát ředitele na telefonech 565 355 103, 565 355 105, kam je také možno doručit písemné přihlášky do kurzu.

Elektronická adresa pro získání dalších informací: mkoutnik@nempe.cz

Rezidenční místa – lékaři

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO – 2. kolo

v souladu se Zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlašovatel: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Slovanského bratrství 710 393 01 Pelhřimov Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vypisuje výběrové řízení na schválené rezidenční místo pro rok 2021:

REZIDENČNÍ MÍSTO – LÉKAŘSKÉ OBORY

(DOTACE NA CELÉ SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U VYBRANÝCH LÉKAŘSKÝCH OBORŮ)

Program č. 2

Obor: počet míst:
Pediatrie     1 rezidenční místo  
 • Termín pro podání přihlášek: do 29. října 2021 včetně
 • Místo pro podání přihlášek: Personální oddělení

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Slovanského bratrství 710 393 01 Pelhřimov Obálka musí být označena zpáteční adresou žadatele a nadepsána „Výběrové řízení na rezidenční místo 2021 – 2. kolo, lékařské obory“ a označena příslušným oborem.

Seznam dokladů, které uchazeč doloží:

 • přihláška,
 • vyplněný osobní dotazník včetně fotografie,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců,
 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe.

Lékařský posudek a výpis z trestního rejstříku nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zákonem č. 95/2004 Sb., o lékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Termín a průběh výběrového řízení

Uchazeči budou informováni o zařazení do výběrového řízení a o přesném termínu konání výběrového řízení. Vyrozumění o výsledku výběrového řízení bude přihlášeným oznámeno do 10 pracovních dnů ode dne ukončení výběrového řízení. Případné informace poskytne pí Mgr. Vladislava Nováčková na tel. 565 355 121.

Kritéria hodnocení:

 • znalosti a schopnosti potřebné pro výkon povolání
 • osobní předpoklady uchazeče
 • zájem o obor
 • komunikační způsobilost

Jednotlivá kritéria budou hodnocena body v rozmezí 1-10.

V Pelhřimově 7. září 2021.

Mgr. Ing. Michal Kozár,
MBA, v.r. ředitel

Rezidenční místa – nelékaři

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO

v souladu se Zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a Vyhl. č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo v platném znění.

Vyhlašovatel

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov

Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vypisuje výběrové řízení na schválená rezidenční místa pro rok 2021:

REZIDENČNÍ MÍSTO – NELÉKAŘSKÉ OBORY

(DOTACE NA CELÉ SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U VYBRANÝCH NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ)

Obor: počet míst:
Zdravotní laborant -
Intenzivní péče 1 rezidenční místo
Perioperační péče 1 rezidenční místo
 • Termín pro podání přihlášek: do 9. června 2021 včetně
 • Místo pro podání přihlášek: Personální oddělení

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov

Obálka musí být označena zpáteční adresou žadatele a nadepsána „Výběrové řízení na rezidenční místo 2021 – nelékařské obory“ a označena příslušným oborem.

Seznam dokladů, které uchazeč doloží:

 • přihláška,
 • vyplněný osobní dotazník včetně fotografie,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců,
 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,
 • přehled odborné praxe.

Lékařský posudek a výpis z trestního rejstříku nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních v platném znění, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Termín a průběh výběrového řízení

Uchazeči budou informováni o zařazení do výběrového řízení a o přesném termínu konání výběrového řízení.

Vyrozumění o výsledku výběrového řízení bude přihlášeným oznámeno do 10 pracovních dnů ode dne ukončení výběrového řízení.

Případné informace poskytne pí Mgr. Vladislava Nováčková na tel. 565 355 121.

Kritéria hodnocení

 • znalosti a schopnosti potřebné pro výkon povolání,
 • osobní předpoklady uchazeče,
 • zájem o obor,
 • komunikační způsobilost,
 • morální předpoklady.

Jednotlivá kritéria budou hodnocena body v rozmezí 1-10.

V Pelhřimově 18. května 2021.

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, v.r.
ředitel

Kontaktní formulář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů