Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Odborná veřejnost > Knihovna

Knihovna

Odborná knihovna se nachází v levém traktu budovy vedle urologické ambulance za pavilonem akutní medicíny podél Humpolecké ulice. Je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR. Její fond tvoří knihy, časopisy, speciální informační materiály z oboru medicíny, přírodních, společenských a technických věd, ekonomie a práva, dále slovníky, encyklopedie a literatura populárně naučná. Fond je systematicky doplňován a v současné době má kolem 11.680 knihovních jednotek. Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby zaměstnancům nemocnice, studentům vysokých a středních škol a ostatním zájemcům z řad veřejnosti.

Jedná se především o:

 • výpůjční služby prezenční a absenční výpůjčky z fondu knihovny cirkulace časopisů odebíraných knihovnou cirkulace časopisů z fondů jiných knihoven v rámci spolupráce
 • meziknihovní služby výpůjčky knih a časopisů od jiných knihoven v rámci ČR jiným knihovnám v ČR mezinárodní výpůjční služby
 • reprografické služby kopie článků z časopisů a statí
 • rešeršní služby retrospektivní literární rešerše z databáze Bibliographia medica Cechoslovacia přes webovou stránku NLK Praha z jiných přístupných databází (Medline, atd.)

Ceník placených služeb a poplatků v knihovně Nemocnice Pelhřimov pro uživatele, kteří nejsou zaměstnanci nemocnice. Provozní řád knihovny, výpůjční řád MP TP 155, 4. vydání. Platný od 1.1.2022.

Výpůjční služby

 • Registrační poplatek na l rok 80,- Kč
 • snížený poplatek - studenti 50,- Kč
 • snížený poplatek - důchodci 50,- Kč
 • Jednorázový manipulační poplatek za výpůjčku 1 knihy ( pokud uživatel nemá zájem o poplatek na 1 rok ) 20,- Kč
 • Jednorázový manipulační poplatek za výpůjčku 1 knihy ( pokud uživatel nemá zájem o poplatek na 1 rok) studenti 10,- Kč
 • Jednorázový manipulační poplatek za výpůjčku 1 knihy ( pokud uživatel nemá zájem o poplatek na 1 rok) důchodci 10,- Kč
 • Manipulační poplatek za meziknihovní vnitrostátní službu 40,- Kč
 • Manipulační poplatek za meziknihovní vnitrostátní službu studenti 30,- Kč
 • Manipulační poplatek za meziknihovní vnitrostátní službu důchodci 30,- Kč
 • Manipulační poplatky za vymáhaní nevrácených výpůjček I.upomínka 10,- Kč
 • Manipulační poplatky za vymáhaní nevrácených výpůjček II.upomínka 20,- Kč
 • Manipulační poplatky za vymáhaní nevrácených výpůjček III.upomínka 30,- Kč

Reprografické služby

 • 1 jednostranná kopie formátu A4 - černobílý tisk 3,- Kč
 • 1 oboustranná kopie formátu A4 - černobílý tisk 5,- Kč
 • 1 jednostranná kopie formátu A3 - černobílý tisk 6,- Kč
 • 1 oboustranná kopie formátu A3 - černobílý tisk 8,- Kč
 • 1 kopie na fólii formátu A4 - černobílý tisk 20,- Kč