Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Média > GDPR

GDPR

V návaznosti na požadavek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 dle čl. 13 je Nemocnice Pelhřimov, povinná informovat fyzické osoby o následujících skutečnostech:

1. Správcem osobních údajů je:

 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, se sídlem Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je v Nemocnici Pelhřimov:

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely plnění následujících služeb:

 • Poskytování zdravotních služeb
 • Poskytování sociálních služeb
 • Plnění práva na svobodný přístup k informacím
 • Činnost zaměstnavatele
 • Obchodní činnost (plnění smluvní povinnosti)

4. Nemocnice Pelhřimov vyjma případů, kdy se jedná o plnění smluvní povinnosti, nebo výkonu činnosti zaměstnavatele, ve vztahu k zaměstnancům (na základě souhlasu), získává osobní údaje v souladu s legislativou, a to zejména:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, souhlas fyzické osoby
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

5. Vaše údaje jsou archivovány a ukládány po dobu stanovenou právními předpisy (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), vztahujícími se k jednotlivým službám.