Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > Domácí řád nemocnice

Domácí řád nemocnice

Vážení spoluobčané,

hospitalizace je pro každého z nás nemilý zásah do zaběhnutého denního režimu, narušuje nám pracovní i osobní povinnosti, přináší obavu a starosti. Rádi bychom Vás ujistili, že se vynasnažíme všemi způsoby, abychom Vám pobyt co nejvíce ulehčili a v co nejkratší době Vás navrátili do domácího prostředí. K tomu můžete přispět i Vy sami dodržováním domácího řádu nemocnice, protože tak společně vytvoříme pro Váš pobyt čisté, klidné a posilující prostředí.

Příjem a propuštění

Příjem

Vaše přijetí a jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví může být pouze s Vaším souhlasem. Podrobně Vás s Vašimi právy seznámí přijímající a ošetřující lékař a sestra oddělení.

Po přijetí na lůžkové oddělení uloží sestra Váš civilní oděv do skříňky, od které dostanete klíč. Od tohoto okamžiku, si, prosím, skříňku zamykejte a klíč mějte u sebe - budete si sami za své uložené věci zodpovědní. Na odděleních, kde nejsou skříňky, jsou osobní věci uloženy do společné šatny. Na dětském oddělení si rodiče odnášejí oděv dítěte domů. Pro pobyt v nemocnici můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan, domácí obuv, hygienické potřeby, apod.). Pokud nemáte vlastní prádlo, zapůjčíme Vám prádlo nemocniční.

Cenné věci (předměty z drahých kovů, platební karty, vkladní knížky, mobilní telefony, apod.) a větší peněžní částku máte možnost uložit do úschovy do ústavního trezoru. V opačném případě nemocnice nemá odpovědnost za jejich případné odcizení. O uložení cenností obdržíte potvrzení. Při propuštění nebo na Vaše osobní vyžádání Vám uložené věci vydáme zpět.

Pro Vaši léčbu je velmi důležité, abyste informovali Vašeho lékaře, jaké léky užíváte v domácím prostředí. Užívejte pouze léky naordinované lékařem.

Propuštění

O Vašem propuštění budete informováni ošetřujícím lékařem, který ve spolupráci se sestrami zajistí poučení o následné terapii, dodržování diety, pohybové aktivitě, životosprávě, apod..

Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze po náležitém poučení o možných následcích a po vlastním podepsání písemného prohlášení (reversu). Při onemocnění infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která ohrožuje Vaše zdraví, nebo zdraví okolí a kdy povinné léčení stanoví zákon, nemůžete být propuštěni ani na revers.

Pokud se nebudete ze zdravotních důvodů schopni o sebe po návratu z nemocnice postarat, a to ani s pomocí blízkých, zajistí ošetřující lékař domácí ošetřovatelskou péči, navrhne další vhodné formy následné péče, případně kontaktuje sociální pracovnici k řešení dalšího postupu.