Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Vrchní sestry

Vrchní sestry

Anesteziologicko resuscitační oddělení

Mgr. Romana Knotková

+420 565 355 322
rknotkova@nempe.cz

Centrální operační sály a sterilizace

Viktor Nevšímal

+420 565 355 240
vnevsimal@nempe.cz

Dětské oddělení

Mgr. Lenka Rokosová

+420 565 355 502
lrokosova@nempe.cz

Urgentní příjem

Mgr. Lucie Vachtová

+420 565 355 782
lvachtova@nempe.cz

Gynekologicko-porodnické oddělení

Bc. Jitka Plášilová

+420 565 355 552
jplasilova@nempe.cz

Oddělení hematologie a transfúziologie

Mgr. Martina Lhotská

+420 565 355 462
mlhotska@nempe.cz

Chirurgické oddělení

Hana Pelíšková

+420 565 355 202
hpeliskova@nempe.cz

Interní oddělení

Mgr. Hana Dandová, DiS.

+420 565 355 262
hdandova@nempe.cz

Neurologické oddělení

Mgr. Lucie Marešová

+420 565 355 362
lmaresova@nempe.cz

Oddělení dlouhodobě nemocných

Bc. Petra Mazáčová

+420 565 355 562
+420 565 355 660
pmazacova@nempe.cz

Oddělení klinické biochemie

Vedoucí laborantka

Harudová Hana

+420 565 355 422
hharudova@nempe.cz

Oddělení lékařské mikrobiologie

Vedoucí laborant

Bc. Michaela Rafajová

+420 565 355 452
+420 565 355 447
mrafajova@nempe.cz

Oddělení léčebné výživy a stravování

Provozní

Ivana Palánová

+420 565 355 161
ipalanova@nempe.cz

Oddělení léčebné výživy a stravování

Vrchní nutriční terapeut

Dana Hečsková

+420 565 355 163
dhecskova@nempe.cz

Oddělení nukleární medicíny

Bc. Zdeňka Šejnostová

+420 565 355 710
zsejnostova@nempe.cz

Ortopedické oddělení

Mgr. Lada Razimová

+420 565 355 302
lrazimova@nempe.cz

Paliativní oddělení

Koordinátor paliativní péče

Mgr. Markéta Fuchsová

+420 731 691 418
paliativnipece@nempe.cz

Radiodiagnostické oddělení (rentgen)

Vedoucí radiologický asistent

Mgr. Helena Kroupová

+420 565 355 342
hkroupova@nempe.cz

Rehabilitační oddělení

Mgr. Hana Svobodová

+420 565 355 434
svobodova@nempe.cz

Onkologické (radioterapeutické) oddělení

Helena Hložková

+420 565 355 579
hhlozkova@nempe.cz

Urologické oddělení

Věra Vondráková, Dis.

+420 565 355 332
vvondrakova@nempe.cz