Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kariéra > Praxe a stáže

Praxe a stáže

Pregraduální vzdělávání

PODMÍNKY ODBORNÉ PRAXE

Nemocnice Pelhřimov, p.o. umožňuje studentům připravujícím se na výkon převážně zdravotnického povolání absolvovat odbornou praxi pod vedením lektorů – zaměstnanců nemocnice.

Podmínky pro absolvování praxe:

 1. Sjednání termínu a specifikace praxe.
 2. Podání žádosti o praxi.
 3. Uzavření smlouvy.
 4. Očkování proti hepatitidě typu B u zdravotnických profesí.
 5. Odpovídající OOPP.
 6. Identifikační karta studenta.

Student, který chce absolvovat odbornou praxi v Nemocnici Pelhřimov, p.o. si domluví podmínky a termín praxe s vedoucím pracovníkem příslušného oddělení. Následně si vyplní oficiální žádost a zašle ji poštou nebo elektronicky na personální oddělení (vnovackova@nempe.cz). Po zaevidování žádosti bude elektronickou poštou studentovi zasláno potvrzení o jejím přijetí. Poté si student na studijním oddělení své školy vyžádá smlouvu na praxi s podpisem zástupce školy a zašle ji k podpisu řediteli Nemocnice Pelhřimov, na adresu:

Mgr. Vladislava Nováčková
personální oddělení nemocnice
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov

Mgr. Nováčková projedná s příslušným primářem školitele, zajistí podpis smlouvy a vrátí jeden výtisk zpět na studijní oddělení školy/univerzity. Sjednání podmínek praxe a uzavření smlouvy je třeba min. 10 pracovních dnů před nástupem na praxi.

V rámci podpory vzdělávání studentů medicíny, kteří mají zájem absolvovat povinnou nebo dobrovolnou stáž v nemocnici, jsme zřídili ubytovací kapacity o velikosti 1 + 1 s počtem 4 lůžek. Jedná se o samostatnou ubytovací jednotku na adrese Pražská 1318, 393 01 Pelhřimov, cca 10 min. chůze od nemocnice. Ubytování zahrnuje i vybavenou kuchyňku. V případě zájmu ze strany studentů je ubytování poskytováno bezplatně, rovněž je možnost domluvit zvýhodněné stravování v nemocniční jídelně. 

Lékaři – specializační vzdělávání

Akreditované obory

Nové akreditace

Lékaři – specializační vzděl. – stáže

Podmínky stáže

 1. Odborná způsobilost.
 2. Zařazení do specializační přípravy.
 3. Předběžné sjednání termínu a specifikace stáže s personálním oddělením (Mgr. Vladislava Nováčková).
 4. Podání oficiální přihlášky.
 5. Uzavření smlouvy.
 6. Uhrazení účastnického poplatku.
 7. Zdravotní způsobilost.
 8. Vybavení OOPP.
 9. Identifikační karta stážisty.
 10. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti.

Lékař, který chce absolvovat stáž na akreditovaném pracovišti Nemocnice Pelhřimov, p.o., si domluví termín s Mgr. Vladislavou Nováčkovou. Následně si vyplní přihlášku na stáž a zašle ji poštou nebo elektronicky na personální oddělení (vnovackova@nempe.cz).

Zaplatí účastnický poplatek na účet vedený u MONETA Money Bank a.s., pracoviště Pelhřimov na číslo účtu 174-401202834/0600 s variabilním symbolem čísla pracoviště dle přiloženého číselníku pracovišť.

Účastnický poplatek nehradí lékař, který má trvalý pobyt v kraji Vysočina nebo je zaměstnancem zdravotnického zařízení zřizovaného krajem Vysočina.

Nemocnice Pelhřimov připraví smlouvu k podpisům. Sjednat podmínky stáže, uzavřít smlouvu a uhradit účastnický poplatek je třeba min. 10 pracovních dnů před termínem nástupu na stáž.