Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Odborná veřejnost > Semináře ČLK

Semináře ČLK


 OS ČLK Pelhřimov pořádá každé poslední úterý v měsíci v salonku stravovacího provozu odborné semináře.
Akce jsou zařazeny do systému kontinuálního vzdělávání.
Termín Oddělení, lékař

Téma

Ve středu 22. května 2024 od 14,30 hod v salonku oddělení léčebné výživy a stravování Přednáší: Doc. Prof. MUDr. Dr. Jaroslav Kašparů, Ph.D. Téma: Maslowova pyramida
Ve středu 8. listopadu 2023 od 14,30 hod. v salonku oddělení léčebné výživy a stravování  Přednáší: Mgr. Marek Tomečka, nutriční terapeut  Téma: Nutriční intervence v kontinuitě u vybraných pacientů
Ve středu 4. října 2023 od 14,30 hod. v salonku oddělení léčebné výživy a stravování. Přednáší: prim. MUDr. M. Slavětínská, Mgr. M Gottliebová  Téma: Farmakokinetické kontrolování lékových hladin
Ve středu 20. září 2023 od 14,30 hod. v salonku oddělení léčebné výživy a stravování. Přednáší: MUDr. Jan Šmrha Téma: Akutní koronární syndromy v klinické praxi
V úterý 6. června 2023 od 14,30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování.  Přednáší: MUDr. Bc. Karel Medek Téma: Alergologie v nemocniční praxi
Ve středu 21. června 2023 od 14,30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování.  Přednáší: MUDr. Jan Paták  Téma: Covid-19 na interním oddělení Nemocnice Pelhřimov v období 2020-2023
V úterý 16. května 2023 od 14,30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování. Přednáší: prim. MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D., MUDr. Vladislava Martínková

 

 Téma: Denní rutina (new clear) nukleární medicíny
Ve středu 29. března 2023 od 14,30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování. Přednáší: MUDr. Jaroslav Kašparů, PhD., Dr.h.c.  Téma: Hypnóza v medicíně
V úterý 6. prosince 2022 od 15,30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování. Přednáší: MUDr. Martin Svárovský, MUDr. Ludmila Geisbergerová  Téma: Diagnostika a prevence karcinomu prsu
V úterý 15. listopadu 2022 od 14,30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování. Přednáší: MUDr. Jaroslav Kašparů, PhD., Dr.h.c.  Téma: Hypnóza v medicíně
Ve středu 25. května 2022 od 14,30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování. Přednáší: MUDr. Petr Kessler, MUDr. Radan Doubek, MUDr. Jana Stropková. Mezioborová spolupráce v porodnictví a hematologii.
V úterý 22. března 2022 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování  Přednáší: MUDr. Jaroslav Kašparů, PhD., Dr.h.c. Psychiatrie v praxi
V úterý 18. ledna 2022 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování  Přednáší: MUDr. Michaela Harudová, OHT Dárcovství krve a krevních složek
V úterý 6. října 2020  od 15:00 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování MUDr. Iva Vybíralová – JE ZRUŠEN z důvodu epidemiologické situace LYMFOLOGIE
V úterý 18. února 2020  od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování MUDr. Václav Boček, MUDr. Zdislava Šrůtková Akutní vertigo v pohotovostním režimu
Ve středu 6. listopadu 2019 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Radan Doubek, MUDr. Andrea Liszková, MUDr. Markéta Stržínková
Plod v ohrožení – infekce v graviditě
Ve středu 4. září 2019 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Andrea Liszková, MUDr. Radan Doubek
Monitorování plodu za porodu
V úterý 23. dubna 2019  od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Jan Šmrha
SYNKOPA – nové doporučené postupy
Ve čtvrtek 21. března 2019  od 14:00 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr. Eliška Štokrová
Paliativní péče
Ve středu 10. dubna 2019  od 13:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: dle pozvánky
Dětská paliativní péče – podpora rodin v Kraji Vysočina
V úterý 20. listopadu  2018 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Michaela Harudová 
TRANSFÚZNÍ PŘÍPRAVKY
V pátek 18. května 2018 od 14:00 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.TC IKEM Praha
TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA
V pondělí 26. března 2018 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Magdalena Weberová – Chvílová, Nemocnice Havlíčkův Brod
INICIACE LAKTACE A PODPORA ÚSPĚŠNÉHO KOJENÍ
Ve středu 21. března 2018 od 13:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá nemocniční lékárna
Přednáší: paní Věra Kvasnicová z Akademie klasické homeopatie
Česká homeopatie
Ve středu 29. listopadu  2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Petr Kessler, MUDr. Jaroslav Točík, MUDr. Jan Šmrha
AMYLOIDÓZA
V úterý 17. října 2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Petr Kessler
Trombóza u onkologicky nemocných pacientů
V úterý 23. května 2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Michaela Harudová
Transfúzní přípravky
V úterý 16.5.2017 od 17:00 hod. v salonu oddělení léčebné výživy a stravování Nemocnice Pelhřimov ve spolupráci s Klinikou kardiologie IKEM Praha           
Přednáší.
doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC / MUDr. Jan Kohoutek
MUDr. Kamil Sedláček/ MUDr. Lukáš Krýže
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc./ MUDr. Lenka Hošková
Srdeční selhání v každodenní praxi
V úterý 18. dubna 2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Sergey KusovDoc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
Onemocnění CNS
V úterý 21. března 2017 od 13:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá nemocniční lékárna
Přednáší: paní Věra Kvasnicová z Akademie klasické homeopatie
Česká homeopatie
Čtvrtek 24.11.2016 od 13,30 hodin v salonku odd. léčebné výživy a stravování Pořádá: Nemocnice Pelhřimov
Přednáší: Mgr. Karolína Mrázová, Ph.D., Toxikologické informační centrum VFN 1. LF UK Praha
Zkušenosti TIC prevence otrav u dětí a dorostu, zajištění celostátní zásoby neregistrovaných antidot, antisér a nově i antiefektivit, antituberkolotik, antiparazitik a způsob jejich vydávání zdravotnickým zařízením.
Středa 9. listopadu 2016 od 14,00 hodin v salonku hlavní lůžkové budovy Pořádá: OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Vendula Mazancová
MUDr. Eliška Štokrová
MUDr. Eva Vodičková
Mgr. Hana Dandová, DiS.
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Úterý 8. listopadu 2016 od 13,00 hodin v salonku hlavní lůžkové budovy Pořádá: OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: JUDr.  Petr Šustek, Ph.D.
ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO
Úterý 18. října 2016 od 14,30 hodin v salonku Pořádá: OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: prim. MUDr. Petr Kessler
TROMBÓZA V TĚHOTENSTVÍ
Pátek 25. listopadu 2016 Chirurgické oddělení a Chirurgická společnost ČLS J. E. Purkyně, Česká lékařská komora a Krajské edukační centrum POUZP se sídlem v Pelhřimově Pelhřimovský chirurgický den
Úterý 21. června 2016 od 14,30 hodin v salonku pořádá: OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: kolektiv lékařů Nemocnice České Budějovice
LÉČEBNÉ MOŽNOSTI KARDIOTORAKÁLNÍHO CENTRA Nemocnice České Budějovice, a.s.
V úterý 14. června 2016 od 14,30 hodin v salonku OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: prim. MUDr. Petr KESSLER
Krvácení při antikoagulační léčbě
Úterý 31.5.2016 od 17:00 hodin v salonku NEMOCNICE PELHŘIMOV + KLINIKA KARDIOLOGIE IKEM + společnost Medtronic Czechia, s.r.o.
Přednáší: kolektiv lékařů Kliniky kardiologie IKEM Praha
Vybrané kapitoly z kardiologie
V úterý 17. května 2016 od 14:30 hodin v salonku pořádá nemocniční lékárna
Přednáší: paní Věra Kvasnicová z Akademie klasické homeopatie
Česká homeopatie
Úterý 16. února 2016 od 14:30 pořádá Radioterapeutické oddělení Nemocnice Pelhřimov
přednáší: MUDr. Jaromír Kořínek
INDIKACE K NENÁDOROVÉ RADIOTERAPII
Středa 25. listopadu 2015 od 14:00 OS ČLK Pelhřimov
přednáší: prim. MUDr. Ladislav KABELKA, Ph.D., NMB Brno, MUDr. Vendula MAZANCOVÁ, Oblastní charita Pelhřimov

Domácí hospicová péče

Úterý 20. října 2015 od 14:30 OS ČLK Pelhřimov
přednáší: prim. MUDr. Petr KESSLER, oddělení hematologie a transfúziologie.
Perioperační péče o pacienta z pohledu hematologa.
Úterý 30. června 2015 od 14:30 OS ČLK Pelhřimov
Prim. MUDr. Tomáš SVOBODA, MUDr. Olga DUBOVÁ
HELLP SYNDROM.
Úterý 19. května 2015 od 14:30 OS ČLK Pelhřimov
Doc. MUDr. Pavel ADAM, CSc.
Zánětlivá onemocnění nervového systému z pohledu neurologa a likvorologa.
Úterý 21. dubna 2015 od 14:30 OS ČLK Pelhřimov
MUDr. Petr BENEŠ
Parenterální výživa v nemocniční péči – racionálně, prakticky, kriticky.
Úterý 17. února 2015 od 14:30 Nemocniční lékárna
Mgr. Marcela GOTTLIEBOVÁ
Terapeutické monitorování lékových hladin.
Úterý 18. listopadu 2014 od 14:30 ARO + VŠZ Praha + firma Baxter CZ
Mgr. Jaroslav PEKARA, Ing. Dalibor GAJDOŠ
1. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 2. Snížení rizika nozokomiálních nákaz – uzavřený systém viaflo vaky.
Úterý 04. listopadu 2014 od 14:00 OS ČLK PE+Dom.hospic Cesta domů, Obl.charita PEMUDr. I. ZÁVADOVÁ, MUDr. V. MAZANCOVÁ Dny domácí hospicové péče.
Úterý 30. září 2014 od 14:30 ARO+VIVAX Management (CZ), s.r.o., Říčany u PrahyMUDr. Robert NANIŠTA Selenáze.
Úterý 09. září 2014 od 14:30 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍMUDr. Maroš HRUBINA Infekční komplikace v ortopedii.
Úterý 10. června 2014 od 14:30 Nemocnice Pelhřimov + Oblastní charita PelhřimovMUDr. V. MAZANCOVÁ, Mgr. M. VAVREČKOVÁ Paliativní péče v Pelhřimově.
Úterý 20. května 2014 od 14:30 ARO + Transplantcentrum IKEM Praha
MUDr. Eva POKORNÁ, CSc.
Transplantační program v České republice.
Úterý 22. dubna 2014 od 14:30 OHT, GYNEKOLOGIE-PORODNICE
MUDr. Petr KESSLER, MUDr. Daniela ZEZULOVÁ
Hormonální antikoncepce.
Úterý 15. dubna 2014 od 17:00 NEMOCNICE PELHŘIMOV + KLINIKA KARDIOLOGIE IKEM
kolektiv lékařů Kliniky kardiologie
O čem je potřeba hovořit v kardiologii?
Úterý 18. března 2014 od 14:30 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
PharmDr. Radka VACHOVÁ
CANNABIS – vážně i nevážně.
Úterý 10. prosince 2013 od 14:30 AROMUDr. J. SUK, MUDr. M. HAKL, Ph.D. Včasná diagnostika průlomové bolesti a moderní trendy její léčby.
Pondělí 18. listopadu 2013 od 14:00 ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
MUDr. J. KUBINYI, Ph.D., MUDr. Ing. M. ŠIMÁNEK
Hybridní zobrazení v klinické praxi.
Úterý 22. října 2013 od 14:30 INTERNÍ ODDĚLENÍ
MUDr. Jan ŠMRHA
Infekční endokarditida.
Úterý 17. září 2013 od 14:30 ARO + Transplantcentrum IKEM Prahaprim. MUDr. Fr. BÁRTA + MUDr. E. POKORNÁ, CSc. Transplantace.
Úterý 28. května 2013 od 14:00 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIERNDr. Běla ŘÍČAŘOVÁ Diagnostika mnohočetného myelomu pomocí volných lehkých řetězců, nové diagnostické metody.
Úterý 30. dubna 2013 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. Petr KESSLER
Nová antitrombotika.
Úterý 22. ledna 2013 od 14:30 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Nabil EL-LABABIDI
Diferenciálni diagnóza bolesti břicha v dětském věku.
Čtvrtek 13. prosince 2012 od 14:30 ÚSEK ŘEDITELE
MUDr. Jaroslav HOUSER, náměstek LPP
Správné vyplňování Listu o prohlídce zemřelého (dle vyhlášky č. 297/2012 Sb.)
Úterý 20. listopadu 2012 od 14:30 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
prim. MUDr. St. HOUŠTĚK, MUDr. A. KOŇÁKOVÁ
Resuscitace novorozence.
Úterý 30. října 2012 od 14:30 NEUROLOGICKÉ ODD.+2 EL, spol.s r.o., Nový Bydžov
Prim. MUDr. Jan SYROVÝ + pan Jan TUREK
Bolest jako civilizační choroba současnosti.
Úterý 18. září 2012 od 14:30 INTERNÍ ODDĚLENÍ
MUDr. Petr MAULE
Současná léčba DM.
Úterý 11. září 2012 od 14:30  ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. Petr KESSLER
Profylaxe tromboembolické nemoci.
Úterý 19. června 2012 od 14:30  Firma Nutricia, a.s., PrahaMUDr. Z. Šterclová, MUDr. O. Ryska Předoperační a pooperační péče pacientů.
Úterý 29. května 2012 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. Petr KESSLER
Diagnostika a léčba žilní tromboembolické nemoci.
Úterý 17. dubna 2012 od 14:30 AROMU
Dr. Igor SAS, primář IM KARIM – FN Brno
Objemová terapie.
Úterý 21. února 2012 od 14:30 ZZS Kraje Vysočina Jihlava
MUDr. Edita RICHTEROVÁ
Traumatologický plán.
Úterý 29. listopadu 2011 od 14:30 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Miroslav ZAHÁLKA
Možnosti traumatologické péče v podmínkách Nemocnice Pelhřimov, p.o..
Úterý 18. října 2011 od 14:30 INTERNÍ ODDĚLENÍMUDr. Marie MUSILOVÁ Péče o nemocné se závažným selháním ledvin.
Čtvrtek 16. června 2011 od 14:30 šéflékař
MUDr. Mgr. Jana TĚŠINOVÁ
Právní aspekty poskytování péče lege artis. Přednáší: MUDr. Mgr. J. Těšinová, přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Praha
Úterý 31. května 2011 od 14:30 DĚTSKÉ ODDĚLENÍMUDr. NABIL EL-LABABIDI Praktické zkušenosti s pH metrií.
Čtvrtek 05. května 2011 od 14:30 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
MUDr. Olga BALKOVÁ
Nový koncept v diferenciální diagnostice anémií. Personalizovaná medicína Roche v onkologii.
Úterý 29. března 2011 od 14:30 ODD. HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIEPrim. MUDr. Petr KESSLER Hemofílie A a další krvácivé poruchy.
Čtvrtek 17. března 2011 od 14:30 ORL MUDr. Martina HÁJKOVÁ, MUDr. Michaela KRÁLIKOVÁ Foniatrie v praxi.
Úterý 01. února 2011 od 14:30 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Maroš HRUBINA
TEP velkých kloubů.
Úterý 30. listopadu 2010 od 14:30 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
Mgr. Jana PEJCALOVÁ
SÚKL – webové stránky.
Úterý 26. října 2010 od 14:30 INTERNÍ ODDĚLENÍ
MUDr. Petr MAULE
Syndrom diabetické nohy.
Středa 29. září 2010 od 14:30 UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
kolektiv lékařů urologie
Urologie.
Úterý 29. června 2010 od 14:30 ORL kolektiv lékařů ORL Péče o ORL pacienty v krajské nemocnici.
Úterý 11. května 2010 od 14:30 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
MUDr. Olga BÁLKOVÁ, firma ROCHE, s.r.o., Praha
Srdeční troponiny 2010. Dekáda s natriuretickými peptidy.
Úterý 04. května 2010 od 14:30 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. Josef CHUDOBA
Správné vypisování žádanek pro předpis rehabilitace a fyzioterapie.
Čtvrtek 29. dubna 2010 od 14:30 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. Josef CHUDOBA
Správné vypisování žádanek pro předpis rehabilitace a fyzioterapie. (Přednáška opakovaně ve dvou termínech).
Úterý 27. dubna 2010 od 14:30 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
kolektiv lékařů ortopedie
Pokroky v léčbě artrozy.
Čtvrtek 22. dubna 2010 od 14:00 ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
kolektiv lékařů
Moderní diagnostika Parkinsonovy nemoci. Místo konání: Resort Svatá Kateřina, Počátky. Termín konání: 22.-23.4.2010.
Úterý 30. března 2010 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
kolektiv lékařů OHT
Antitrombotika v tepenném řečišti.
Úterý 19. ledna 2010 od 14:30 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
kolektiv lékařů chirurgie
Nové postupy v chirurgii.
Úterý 01. prosince 2009 od 14:30 TRNMUDr. Eva DOSEDĚLOVÁ Problematika plicního onemocnění.
Úterý 24. listopadu 2009 od 16:00 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Doc.MUDr. VYHNÁNKOVÁ, MUDr. HOUŠTĚK, MUDr. LADMAN
Problematika ORL v praxi dětského lékaře. Místo konání: hotel Slávie Pelhřimov.
Úterý 27. října 2009 od 14:30 UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Jaromír Pangrác a kolektiv lékařů urologie
Onemocnění prostaty.
Čtvrtek 15. října 2009 od 14:30 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
MUDr. Olga BÁLKOVÁ
Srdeční troponiny 2009. NT-pro BNP: Novinky.
Pátek 02. října 2009 od 14:00 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Dr. M. PENKA, Dr. J. GUMULEC, kolektiv lékařů OHT
Podzimní hematologický den. Místo konání: hotel Rustikal, Horní Cerekev
Středa 30. září 2009 od 14:30 RADIOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. J. KOŘÍNEK, MUDr. E. BENEŠOVÁ
Biologická léčba v kraji Vysočina.
Úterý 02. června 2009 od 14:30 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. NOVÁK, MUDr. ŠTEFÁČEK, MUDr. POLÁČKOVÁ
Radiologie v praxi.
Úterý 26. května 2009 od 14:30 NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. Jan SYROVÝ
Diferenciální diagnóza závratí.
Úterý 19. května 2009 od 16:00 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. St. HOUŠTĚK, MUDr. V. LADMAN
Efektivní terapie sezónních onemocnění v pediatrii.
Středa 06. května 2009 od 16:00 OS ČLK PELHŘIMOV
MUDr. JUDr. Lubomír VONDRÁČEK
Právní problematika v lékařské praxi.
Úterý 28. dubna 2009 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. Petr KESSLER
Mnohočetný myelom a jeho léčba.
Úterý 31. března 2009 od 14:30 ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. František BÁRTA
Dárcovství orgánů.
Úterý 17. února 2009 od 14:30 ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE
Ing. Stanislava ČECHOVÁ
Roční zkušenosti s užíváním automatického hemokultivačního systému BACTEC 9050 v laboratoři lékařské mikrobiologie.
Středa 03. prosince 2008 od 14:30 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. Stanislav HOUŠTĚK
Možnosti screeningového vyšetření novorozenců.
Úterý 04. listopadu 2008 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. Petr KESSLER
Vyšetření D-dimerů v klinické praxi.
Pondělí 27. října 2008 od 14:30 PSYCHIATRICKÁ ORDINACE
Doc. MUDr. ThDr. Mgr. Jaroslav Kašparů, Ph.D.
Forenzní psychiatrie a všeobecná medicína.
Úterý 30. září 2008 od 14:30 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. G. HORKAY, MUDr. L´. HORKAYOVÁ
Očkování proti HPV. Užití preparátu Novoseven v porodnictví – kasuistika.
Úterý 24. června 2008 od 14:30 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIEMU
Dr. Karel KALLA, MUDr. M. SLAVĚTÍNSKÁ
Markery srdečního poškození.
Úterý 27. května 2008 od 14:30 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. MÍKA Pavel
Infekce velkých kloubů.
Úterý 29. dubna 2008 od 14:30 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. MARKVART Václav
Tupé poranění duodena.
Úterý 25. března 2008 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE a TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. KESSLER Petr
Profylaxe a léčba trombózy.
Úterý 26. února 2008 od 14:30 INTERNÍ ODDĚLENÍ
MUDr. MUSILOVÁ, MUDr. MAULE
Týmová péče o pacienta s onemocněním ledvin.
Úterý 27. listopadu 2007 od 14:30 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
PharmDr. Radka VACHOVÁ
Platná legislativa v preskripci.
Úterý 30. října 2007 od 14:30 PhDr. E. GERLOVÁ, Mgr. T. KRULOVÁ Komunikačně náročné situace mezi lékařem a pacientem a jejich zvládání.
Pondělí 24. září 2007 od 14:30 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Nabil EL-LABABIDI
Crohnova choroba v dětském věku.
Štítky: