Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kariéra > Pro absolventy

Pro absolventy

Vzdělávání, organizační zajištění

Stravování

Během absolvování vzdělávací akce v Nemocnici Pelhřimov Vám můžeme nabídnout celodenní stravování. Obědy nabízíme bezobjednávkovým systémem, snídaně a večeře nutno předem objednat.

Aktuální ceník jídel je prezentován na internetových stránkách nemocnice.

ZP-nelékaři-spec. vzděl.

Akreditované obory

Potřebné dokumenty k praxi

Podmínky k absolvování

 1. Předběžné sjednání termínu praxe specializačního studia v příslušném oboru.
 2. Podání přihlášky.
 3. Uzavření smlouvy.
 4. Uhrazení účastnického poplatku.
 5. Zdravotní způsobilost.
 6. Odpovídající OOPP.
 7. Identifikační karta praktikanta.
 8. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti.

Zdravotník, který chce absolvovat praktickou výuku na akreditovaném pracovišti Nemocnice Pelhřimov, p.o., si domluví podmínky a termín se sekretářkou M. Koutníkovou, telefon: 565 355 103. Následně si vyplní přihlášku a zašle ji poštou nebo elektronicky do kanceláře ředitele, M. Koutníková (mkoutnik@nempe.cz).

Zaplatí účastnický poplatek na účet vedený u MONETA Money Bank a.s., pracoviště Pelhřimov, číslo účtu 174-401202834/0600. Variabilní symbol je číslo pracoviště (dle platného ceníku).

Účastnický poplatek nehradí zdravotník, který má trvalý pobyt v kraji Vysočina nebo je zaměstnancem zdravotnického zařízení zřizovaného krajem Vysočina. Nemocnice Pelhřimov, p.o. připraví smlouvu k podpisům.

Sjednat podmínky praxe, uzavřít smlouvu a uhradit účastnický poplatek je třeba minimálně 10 pracovních dnů před termínem nástupu.

Akreditovaný kvalifikační kurz

Aktuální nabídka

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, pořádá akreditovaný kvalifikační kurz.

Přihlášky a bližší informace podá paní Marie Koutníková, tel. 565 355 103, email: mkoutnik@nempe.cz

Akreditované kvalifikační kurzy

Akreditovaný obor

Nemocnice Pelhřimov pořádá akreditovaný kvalifikační kurz na základě udělení akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru Sanitář.

Akreditace MZ ČR pro pořádání akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru:

Přihlášky a bližší informace – M. Koutníková, tel. 565 355 103, e-mail: mkoutnik@nempe.cz

Přihláška do kurzu

Garant: Mgr. Vladimíra Macháčková, náměstkyně ošetřovatelské péče

Podmínky pro zařazení do kurzu

 1. Ukončené základní vzdělání
 2. Věk nad 18 let
 3. Zdravotní způsobilost
 4. Motivace a zájem o obor.

Uchazeč, který splňuje výše uvedené podmínky, vyplní přihlášku a odešle na adresu administrátora kurzu:

Nemocnice Pelhřimov
Marie Koutníková
sekretariát ředitele

Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov

Po vyhodnocení podmínek bude uchazeči oznámeno jeho zařazení do kurzu, včetně termínu začátku výuky.

Zájemce podává přihlášku průběžně během roku, kurz se pořádá v okamžiku naplnění kapacity oboru.

Vzdělávací kurz má 180 vyučujících hodin (teoretická a praktická část), výuka probíhá obvykle 4-5 týdnů, maximálně 5 dnů v týdnu po 8 vyučovacích hodinách.

Kurz je zakončen písemnými testy a ústními zkouškami.

Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi osvědčení pro výkon povolání odpovídající odbornosti v kategorii sanitář.

Bližší informace podá sekretariát ředitele na telefonech 565 355 103, 565 355 105, kam je také možno doručit písemné přihlášky do kurzu.

Elektronická adresa pro získání dalších informací: mkoutnik@nempe.cz