Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kariéra > Pro absolventy

Pro absolventy

Vzdělávání, organizační zajištění

Stravování

Během absolvování vzdělávací akce v Nemocnici Pelhřimov Vám můžeme nabídnout celodenní stravování. Obědy nabízíme bezobjednávkovým systémem, snídaně a večeře nutno předem objednat.

Aktuální ceník jídel je prezentován na internetových stránkách nemocnice pod odkazem „komerční a placené služby – stravovací provoz“.

ZP-nelékaři-spec. vzděl.

Akreditované obory

Potřebné dokumenty k praxi

Podmínky k absolvování

 1. Předběžné sjednání termínu praxe specializačního studia v příslušném oboru.
 2. Podání přihlášky.
 3. Uzavření smlouvy.
 4. Uhrazení účastnického poplatku.
 5. Zdravotní způsobilost.
 6. Odpovídající OOPP.
 7. Identifikační karta praktikanta.
 8. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti.

Zdravotník, který chce absolvovat praktickou výuku na akreditovaném pracovišti Nemocnice Pelhřimov, p.o., si domluví podmínky a termín se sekretářkou M. Koutníkovou, telefon: 565 355 103. Následně si vyplní přihlášku a zašle ji poštou nebo elektronicky do kanceláře ředitele, M. Koutníková (mkoutnik@nempe.cz).

Zaplatí účastnický poplatek na účet vedený u MONETA Money Bank a.s., pracoviště Pelhřimov, číslo účtu 174-401202834/0600. Variabilní symbol je číslo pracoviště (dle platného ceníku).

Účastnický poplatek nehradí zdravotník, který má trvalý pobyt v kraji Vysočina nebo je zaměstnancem zdravotnického zařízení zřizovaného krajem Vysočina. Nemocnice Pelhřimov, p.o. připraví smlouvu k podpisům.

Sjednat podmínky praxe, uzavřít smlouvu a uhradit účastnický poplatek je třeba minimálně 10 pracovních dnů před termínem nástupu.

Akreditované kvalifikační kurzy

Aktuální nabídka kvalifikačních kurzů

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, pořádá akreditované kvalifikační kurzy

Přihlášky a bližší informace podá paní Marie Koutníková, tel. 565 355 103, email: mkoutnik@nempe.cz

Akreditované kvalifikační kurzy

Akreditovaný obor

Nemocnice Pelhřimov pořádá akreditovaný kvalifikační kurz na základě udělení akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru Sanitář.

Akreditace MZ ČR pro pořádání akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru:

Přihlášky a bližší informace – M. Koutníková, tel. 565 355 103, e-mail: mkoutnik@nempe.cz

Přihláška do kurzu

Garant: Mgr. Vladimíra Macháčková, náměstkyně ošetřovatelské péče

Podmínky pro zařazení do kurzu

 1. Ukončené základní vzdělání
 2. Věk nad 18 let
 3. Zdravotní způsobilost
 4. Motivace a zájem o obor.

Uchazeč, který splňuje výše uvedené podmínky, vyplní přihlášku a odešle na adresu administrátora kurzu:

Nemocnice Pelhřimov
Marie Koutníková
sekretariát ředitele

Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov

Po vyhodnocení podmínek bude uchazeči oznámeno jeho zařazení do kurzu, včetně termínu začátku výuky.

Zájemce podává přihlášku průběžně během roku, kurz se pořádá v okamžiku naplnění kapacity oboru.

Vzdělávací kurz má 180 vyučujících hodin (teoretická a praktická část), výuka probíhá obvykle 4-5 týdnů, maximálně 5 dnů v týdnu po 8 vyučovacích hodinách.

Kurz je zakončen písemnými testy a ústními zkouškami.

Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi osvědčení pro výkon povolání odpovídající odbornosti v kategorii sanitář.

Bližší informace podá sekretariát ředitele na telefonech 565 355 103, 565 355 105, kam je také možno doručit písemné přihlášky do kurzu.

Elektronická adresa pro získání dalších informací: mkoutnik@nempe.cz

ČLK semináře

OS ČLK Pelhřimov pořádá každé poslední úterý v měsíci v salonku stravovacího provozu odborné semináře.
Akce jsou zařazeny do systému kontinuálního vzdělávání.

Termín Oddělení, lékař Téma
V úterý 6. října 2020  od 15:00 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování MUDr. Iva Vybíralová – JE ZRUŠEN z důvodu epidemiologické situace LYMFOLOGIE
V úterý 18. února 2020  od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování MUDr. Václav Boček, MUDr. Zdislava Šrůtková Akutní vertigo v pohotovostním režimu
Ve středu 6. listopadu 2019 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Radan Doubek, MUDr. Andrea Liszková, MUDr. Markéta Stržínková
Plod v ohrožení – infekce v graviditě
Ve středu 4. září 2019 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Andrea Liszková, MUDr. Radan Doubek
Monitorování plodu za porodu
V úterý 23. dubna 2019  od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Jan Šmrha
SYNKOPA – nové doporučené postupy
Ve čtvrtek 21. března 2019  od 14:00 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr. Eliška Štokrová
Paliativní péče
Ve středu 10. dubna 2019  od 13:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: dle pozvánky
Dětská paliativní péče – podpora rodin v Kraji Vysočina
V úterý 20. listopadu  2018 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Michaela Harudová 
TRANSFÚZNÍ PŘÍPRAVKY
V pátek 18. května 2018 od 14:00 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.TC IKEM Praha
TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA
V pondělí 26. března 2018 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Magdalena Weberová – Chvílová, Nemocnice Havlíčkův Brod
INICIACE LAKTACE A PODPORA ÚSPĚŠNÉHO KOJENÍ
Ve středu 21. března 2018 od 13:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá nemocniční lékárna
Přednáší: paní Věra Kvasnicová z Akademie klasické homeopatie
Česká homeopatie
Ve středu 29. listopadu  2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Petr Kessler, MUDr. Jaroslav Točík, MUDr. Jan Šmrha
AMYLOIDÓZA
V úterý 17. října 2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Petr Kessler
Trombóza u onkologicky nemocných pacientů
V úterý 23. května 2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Michaela Harudová
Transfúzní přípravky
V úterý 16.5.2017 od 17:00 hod. v salonu oddělení léčebné výživy a stravování Nemocnice Pelhřimov ve spolupráci s Klinikou kardiologie IKEM Praha           
Přednáší.
doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC / MUDr. Jan Kohoutek
MUDr. Kamil Sedláček/ MUDr. Lukáš Krýže
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc./ MUDr. Lenka Hošková
Srdeční selhání v každodenní praxi
V úterý 18. dubna 2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Sergey KusovDoc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
Onemocnění CNS
V úterý 21. března 2017 od 13:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování pořádá nemocniční lékárna
Přednáší: paní Věra Kvasnicová z Akademie klasické homeopatie
Česká homeopatie
Čtvrtek 24.11.2016 od 13,30 hodin v salonku odd. léčebné výživy a stravování Pořádá: Nemocnice Pelhřimov
Přednáší: Mgr. Karolína Mrázová, Ph.D., Toxikologické informační centrum VFN 1. LF UK Praha
Zkušenosti TIC prevence otrav u dětí a dorostu, zajištění celostátní zásoby neregistrovaných antidot, antisér a nově i antiefektivit, antituberkolotik, antiparazitik a způsob jejich vydávání zdravotnickým zařízením.
Středa 9. listopadu 2016 od 14,00 hodin v salonku hlavní lůžkové budovy Pořádá: OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: MUDr. Vendula Mazancová
MUDr. Eliška Štokrová
MUDr. Eva Vodičková
Mgr. Hana Dandová, DiS.
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Úterý 8. listopadu 2016 od 13,00 hodin v salonku hlavní lůžkové budovy Pořádá: OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: JUDr.  Petr Šustek, Ph.D.
ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO
Úterý 18. října 2016 od 14,30 hodin v salonku Pořádá: OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: prim. MUDr. Petr Kessler
TROMBÓZA V TĚHOTENSTVÍ
Pátek 25. listopadu 2016 Chirurgické oddělení a Chirurgická společnost ČLS J. E. Purkyně, Česká lékařská komora a Krajské edukační centrum POUZP se sídlem v Pelhřimově Pelhřimovský chirurgický den
Úterý 21. června 2016 od 14,30 hodin v salonku pořádá: OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: kolektiv lékařů Nemocnice České Budějovice
LÉČEBNÉ MOŽNOSTI KARDIOTORAKÁLNÍHO CENTRA Nemocnice České Budějovice, a.s.
V úterý 14. června 2016 od 14,30 hodin v salonku OS ČLK Pelhřimov
Přednáší: prim. MUDr. Petr KESSLER
Krvácení při antikoagulační léčbě
Úterý 31.5.2016 od 17:00 hodin v salonku NEMOCNICE PELHŘIMOV + KLINIKA KARDIOLOGIE IKEM + společnost Medtronic Czechia, s.r.o.
Přednáší: kolektiv lékařů Kliniky kardiologie IKEM Praha
Vybrané kapitoly z kardiologie
V úterý 17. května 2016 od 14:30 hodin v salonku pořádá nemocniční lékárna
Přednáší: paní Věra Kvasnicová z Akademie klasické homeopatie
Česká homeopatie
Úterý 16. února 2016 od 14:30 pořádá Radioterapeutické oddělení Nemocnice Pelhřimov
přednáší: MUDr. Jaromír Kořínek
INDIKACE K NENÁDOROVÉ RADIOTERAPII
Středa 25. listopadu 2015 od 14:00 OS ČLK Pelhřimov
přednáší: prim. MUDr. Ladislav KABELKA, Ph.D., NMB Brno, MUDr. Vendula MAZANCOVÁ, Oblastní charita Pelhřimov

Domácí hospicová péče

Úterý 20. října 2015 od 14:30 OS ČLK Pelhřimov
přednáší: prim. MUDr. Petr KESSLER, oddělení hematologie a transfúziologie.
Perioperační péče o pacienta z pohledu hematologa.
Úterý 30. června 2015 od 14:30 OS ČLK Pelhřimov
Prim. MUDr. Tomáš SVOBODA, MUDr. Olga DUBOVÁ
HELLP SYNDROM.
Úterý 19. května 2015 od 14:30 OS ČLK Pelhřimov
Doc. MUDr. Pavel ADAM, CSc.
Zánětlivá onemocnění nervového systému z pohledu neurologa a likvorologa.
Úterý 21. dubna 2015 od 14:30 OS ČLK Pelhřimov
MUDr. Petr BENEŠ
Parenterální výživa v nemocniční péči – racionálně, prakticky, kriticky.
Úterý 17. února 2015 od 14:30 Nemocniční lékárna
Mgr. Marcela GOTTLIEBOVÁ
Terapeutické monitorování lékových hladin.
Úterý 18. listopadu 2014 od 14:30 ARO + VŠZ Praha + firma Baxter CZ
Mgr. Jaroslav PEKARA, Ing. Dalibor GAJDOŠ
1. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 2. Snížení rizika nozokomiálních nákaz – uzavřený systém viaflo vaky.
Úterý 04. listopadu 2014 od 14:00 OS ČLK PE+Dom.hospic Cesta domů, Obl.charita PEMUDr. I. ZÁVADOVÁ, MUDr. V. MAZANCOVÁ Dny domácí hospicové péče.
Úterý 30. září 2014 od 14:30 ARO+VIVAX Management (CZ), s.r.o., Říčany u PrahyMUDr. Robert NANIŠTA Selenáze.
Úterý 09. září 2014 od 14:30 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍMUDr. Maroš HRUBINA Infekční komplikace v ortopedii.
Úterý 10. června 2014 od 14:30 Nemocnice Pelhřimov + Oblastní charita PelhřimovMUDr. V. MAZANCOVÁ, Mgr. M. VAVREČKOVÁ Paliativní péče v Pelhřimově.
Úterý 20. května 2014 od 14:30 ARO + Transplantcentrum IKEM Praha
MUDr. Eva POKORNÁ, CSc.
Transplantační program v České republice.
Úterý 22. dubna 2014 od 14:30 OHT, GYNEKOLOGIE-PORODNICE
MUDr. Petr KESSLER, MUDr. Daniela ZEZULOVÁ
Hormonální antikoncepce.
Úterý 15. dubna 2014 od 17:00 NEMOCNICE PELHŘIMOV + KLINIKA KARDIOLOGIE IKEM
kolektiv lékařů Kliniky kardiologie
O čem je potřeba hovořit v kardiologii?
Úterý 18. března 2014 od 14:30 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
PharmDr. Radka VACHOVÁ
CANNABIS – vážně i nevážně.
Úterý 10. prosince 2013 od 14:30 AROMUDr. J. SUK, MUDr. M. HAKL, Ph.D. Včasná diagnostika průlomové bolesti a moderní trendy její léčby.
Pondělí 18. listopadu 2013 od 14:00 ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
MUDr. J. KUBINYI, Ph.D., MUDr. Ing. M. ŠIMÁNEK
Hybridní zobrazení v klinické praxi.
Úterý 22. října 2013 od 14:30 INTERNÍ ODDĚLENÍ
MUDr. Jan ŠMRHA
Infekční endokarditida.
Úterý 17. září 2013 od 14:30 ARO + Transplantcentrum IKEM Prahaprim. MUDr. Fr. BÁRTA + MUDr. E. POKORNÁ, CSc. Transplantace.
Úterý 28. května 2013 od 14:00 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIERNDr. Běla ŘÍČAŘOVÁ Diagnostika mnohočetného myelomu pomocí volných lehkých řetězců, nové diagnostické metody.
Úterý 30. dubna 2013 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. Petr KESSLER
Nová antitrombotika.
Úterý 22. ledna 2013 od 14:30 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Nabil EL-LABABIDI
Diferenciálni diagnóza bolesti břicha v dětském věku.
Čtvrtek 13. prosince 2012 od 14:30 ÚSEK ŘEDITELE
MUDr. Jaroslav HOUSER, náměstek LPP
Správné vyplňování Listu o prohlídce zemřelého (dle vyhlášky č. 297/2012 Sb.)
Úterý 20. listopadu 2012 od 14:30 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
prim. MUDr. St. HOUŠTĚK, MUDr. A. KOŇÁKOVÁ
Resuscitace novorozence.
Úterý 30. října 2012 od 14:30 NEUROLOGICKÉ ODD.+2 EL, spol.s r.o., Nový Bydžov
Prim. MUDr. Jan SYROVÝ + pan Jan TUREK
Bolest jako civilizační choroba současnosti.
Úterý 18. září 2012 od 14:30 INTERNÍ ODDĚLENÍ
MUDr. Petr MAULE
Současná léčba DM.
Úterý 11. září 2012 od 14:30  ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. Petr KESSLER
Profylaxe tromboembolické nemoci.
Úterý 19. června 2012 od 14:30  Firma Nutricia, a.s., PrahaMUDr. Z. Šterclová, MUDr. O. Ryska Předoperační a pooperační péče pacientů.
Úterý 29. května 2012 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. Petr KESSLER
Diagnostika a léčba žilní tromboembolické nemoci.
Úterý 17. dubna 2012 od 14:30 AROMU
Dr. Igor SAS, primář IM KARIM – FN Brno
Objemová terapie.
Úterý 21. února 2012 od 14:30 ZZS Kraje Vysočina Jihlava
MUDr. Edita RICHTEROVÁ
Traumatologický plán.
Úterý 29. listopadu 2011 od 14:30 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Miroslav ZAHÁLKA
Možnosti traumatologické péče v podmínkách Nemocnice Pelhřimov, p.o..
Úterý 18. října 2011 od 14:30 INTERNÍ ODDĚLENÍMUDr. Marie MUSILOVÁ Péče o nemocné se závažným selháním ledvin.
Čtvrtek 16. června 2011 od 14:30 šéflékař
MUDr. Mgr. Jana TĚŠINOVÁ
Právní aspekty poskytování péče lege artis. Přednáší: MUDr. Mgr. J. Těšinová, přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Praha
Úterý 31. května 2011 od 14:30 DĚTSKÉ ODDĚLENÍMUDr. NABIL EL-LABABIDI Praktické zkušenosti s pH metrií.
Čtvrtek 05. května 2011 od 14:30 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
MUDr. Olga BALKOVÁ
Nový koncept v diferenciální diagnostice anémií. Personalizovaná medicína Roche v onkologii.
Úterý 29. března 2011 od 14:30 ODD. HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIEPrim. MUDr. Petr KESSLER Hemofílie A a další krvácivé poruchy.
Čtvrtek 17. března 2011 od 14:30 ORL MUDr. Martina HÁJKOVÁ, MUDr. Michaela KRÁLIKOVÁ Foniatrie v praxi.
Úterý 01. února 2011 od 14:30 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Maroš HRUBINA
TEP velkých kloubů.
Úterý 30. listopadu 2010 od 14:30 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
Mgr. Jana PEJCALOVÁ
SÚKL – webové stránky.
Úterý 26. října 2010 od 14:30 INTERNÍ ODDĚLENÍ
MUDr. Petr MAULE
Syndrom diabetické nohy.
Středa 29. září 2010 od 14:30 UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
kolektiv lékařů urologie
Urologie.
Úterý 29. června 2010 od 14:30 ORL kolektiv lékařů ORL Péče o ORL pacienty v krajské nemocnici.
Úterý 11. května 2010 od 14:30 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
MUDr. Olga BÁLKOVÁ, firma ROCHE, s.r.o., Praha
Srdeční troponiny 2010. Dekáda s natriuretickými peptidy.
Úterý 04. května 2010 od 14:30 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. Josef CHUDOBA
Správné vypisování žádanek pro předpis rehabilitace a fyzioterapie.
Čtvrtek 29. dubna 2010 od 14:30 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. Josef CHUDOBA
Správné vypisování žádanek pro předpis rehabilitace a fyzioterapie. (Přednáška opakovaně ve dvou termínech).
Úterý 27. dubna 2010 od 14:30 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
kolektiv lékařů ortopedie
Pokroky v léčbě artrozy.
Čtvrtek 22. dubna 2010 od 14:00 ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
kolektiv lékařů
Moderní diagnostika Parkinsonovy nemoci. Místo konání: Resort Svatá Kateřina, Počátky. Termín konání: 22.-23.4.2010.
Úterý 30. března 2010 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
kolektiv lékařů OHT
Antitrombotika v tepenném řečišti.
Úterý 19. ledna 2010 od 14:30 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
kolektiv lékařů chirurgie
Nové postupy v chirurgii.
Úterý 01. prosince 2009 od 14:30 TRNMUDr. Eva DOSEDĚLOVÁ Problematika plicního onemocnění.
Úterý 24. listopadu 2009 od 16:00 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Doc.MUDr. VYHNÁNKOVÁ, MUDr. HOUŠTĚK, MUDr. LADMAN
Problematika ORL v praxi dětského lékaře. Místo konání: hotel Slávie Pelhřimov.
Úterý 27. října 2009 od 14:30 UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Jaromír Pangrác a kolektiv lékařů urologie
Onemocnění prostaty.
Čtvrtek 15. října 2009 od 14:30 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
MUDr. Olga BÁLKOVÁ
Srdeční troponiny 2009. NT-pro BNP: Novinky.
Pátek 02. října 2009 od 14:00 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Dr. M. PENKA, Dr. J. GUMULEC, kolektiv lékařů OHT
Podzimní hematologický den. Místo konání: hotel Rustikal, Horní Cerekev
Středa 30. září 2009 od 14:30 RADIOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. J. KOŘÍNEK, MUDr. E. BENEŠOVÁ
Biologická léčba v kraji Vysočina.
Úterý 02. června 2009 od 14:30 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. NOVÁK, MUDr. ŠTEFÁČEK, MUDr. POLÁČKOVÁ
Radiologie v praxi.
Úterý 26. května 2009 od 14:30 NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. Jan SYROVÝ
Diferenciální diagnóza závratí.
Úterý 19. května 2009 od 16:00 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. St. HOUŠTĚK, MUDr. V. LADMAN
Efektivní terapie sezónních onemocnění v pediatrii.
Středa 06. května 2009 od 16:00 OS ČLK PELHŘIMOV
MUDr. JUDr. Lubomír VONDRÁČEK
Právní problematika v lékařské praxi.
Úterý 28. dubna 2009 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. Petr KESSLER
Mnohočetný myelom a jeho léčba.
Úterý 31. března 2009 od 14:30 ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. František BÁRTA
Dárcovství orgánů.
Úterý 17. února 2009 od 14:30 ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE
Ing. Stanislava ČECHOVÁ
Roční zkušenosti s užíváním automatického hemokultivačního systému BACTEC 9050 v laboratoři lékařské mikrobiologie.
Středa 03. prosince 2008 od 14:30 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Prim. MUDr. Stanislav HOUŠTĚK
Možnosti screeningového vyšetření novorozenců.
Úterý 04. listopadu 2008 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. Petr KESSLER
Vyšetření D-dimerů v klinické praxi.
Pondělí 27. října 2008 od 14:30 PSYCHIATRICKÁ ORDINACE
Doc. MUDr. ThDr. Mgr. Jaroslav Kašparů, Ph.D.
Forenzní psychiatrie a všeobecná medicína.
Úterý 30. září 2008 od 14:30 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. G. HORKAY, MUDr. L´. HORKAYOVÁ
Očkování proti HPV. Užití preparátu Novoseven v porodnictví – kasuistika.
Úterý 24. června 2008 od 14:30 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIEMU
Dr. Karel KALLA, MUDr. M. SLAVĚTÍNSKÁ
Markery srdečního poškození.
Úterý 27. května 2008 od 14:30 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. MÍKA Pavel
Infekce velkých kloubů.
Úterý 29. dubna 2008 od 14:30 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. MARKVART Václav
Tupé poranění duodena.
Úterý 25. března 2008 od 14:30 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE a TRANSFÚZIOLOGIE
Prim. MUDr. KESSLER Petr
Profylaxe a léčba trombózy.
Úterý 26. února 2008 od 14:30 INTERNÍ ODDĚLENÍ
MUDr. MUSILOVÁ, MUDr. MAULE
Týmová péče o pacienta s onemocněním ledvin.
Úterý 27. listopadu 2007 od 14:30 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
PharmDr. Radka VACHOVÁ
Platná legislativa v preskripci.
Úterý 30. října 2007 od 14:30 PhDr. E. GERLOVÁ, Mgr. T. KRULOVÁ Komunikačně náročné situace mezi lékařem a pacientem a jejich zvládání.
Pondělí 24. září 2007 od 14:30 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Nabil EL-LABABIDI
Crohnova choroba v dětském věku.