Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nemocnici > Projekty > Projekt - Rozvoj laboratorních kapacit v Nemocnici Pelhřimov

Projekt - Rozvoj laboratorních kapacit v Nemocnici PelhřimovDatum konání:
12.8.2022
IROP_CZ_RO_B_C RGB[3] (1).jpg
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017504
 
Identifikační číslo EDS/SMVS: 117D03U000392
 
Název projektu: Rozvoj laboratorních kapacit v Nemocnici Pelhřimov
 
Prioritní osa IROP: 06.6 REACT-EU
 
Projekt Rozvoj laboratorních kapacit v Nemocnici Pelhřimov je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. 
 
2. Finanční rámec projektu:
Druh dotace/zdroje spolufinancování                            Kč                                                            Podíl na celkových způsobilých výdajích v %
 
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“) 1 571 124,94                                             70
 
Národní veřejné zdroje
Z toho: dotace ze státního rozpočtu
Z toho: dotace z kraje                                                        673 339,27                                                 30
Soukromé zdroje příjemce
Celkové způsobilé výdaje                                               2 244 464,21                                              100
 
Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2022
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2023
 
Cílem projektu je modernizace laboratorní techniky a technologií za účelem rozvoje, zlepšení odolnosti a připravenosti Nemocnice Pelhřimov s ohledem na pandemickou situaci a další potenciální hrozby do budoucnosti. Projekt rovněž přispívá ke splnění cíle zajištění dostatečných kapacit nemocnice a snížení
smrtnosti pandemie COVID-19, k posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče, zejména k modernizaci laboratorní kapacity pro PCR testování.