Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Postup při podávání monoklonálních protilátek na Pelhřimovsku

Postup při podávání monoklonálních protilátek na PelhřimovskuPostup při podávání monoklonálních protilátek na Pelhřimovsku, cestou Urgentního příjmu Nemocnice Pelhřimov

Monoklonální protilátky se podávají v kombinaci, kdy jsou k dispozici preparáty Bamlanivimab + Etesivimab, preparát Regn Cov2 (kombinace Casirivimabu + Imdevimabu) a nově je na trhu preparát Regkirona Celltrion. Primární indikace je u pacientů s onemocněním SARS-CoV-2, a to co nejdříve po stanovení diagnózy a zvážení rizikovosti a indikačních kritérií u konkrétního pacienta.

Pacienta k podání protilátek indikuje praktický lékař.  Indikace pacienta je možná až po zhodnocení aktuálního klinického stavu a indikačních kritérií. Podání v Nemocnici Pelhřimov probíhá v prostorách urgentního příjmu (UP), kde pacient podepisuje informovaný souhlas.

 

Nemocnice Pelhřimov podává protilátky výhradně ve všední dny od 7:00 – 15:30 hod.

 

Indikující lékař pak pacientovi předá vyplněnou žádanku o léčebném podání monoklonálních protilátek (viz příloha), kde jsou i zjednodušená indikační kritéria a zajistí transport na UP. Na UP pacient podstoupí podání infuze protilátek a následně bude cca 1 hodinu monitorován.

 

Indikační kritéria jsou:

Ø  dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg

Ø  pozitivita testu na SARS-CoV-2 (PCR test)

Ø  do 10 dnů od nástupu příznaků covidu-19

Ø  klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19 (na pacienty, kteří jsou

hospitalizováni z jiného důvodu, než je covid-19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizované osoby)

Ø  klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19

Ø  dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá

Ø  vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19 a/nebo hospitalizace, pacient splňuje alespoň jedno z níže uvedených kritérií.

 

Vysoké riziko progrese zahrnuje zejména následující stavy:

Ø  index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2

Ø  chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)

Ø  chronické onemocnění jater

Ø  diabetes mellitus

Ø  primární nebo sekundární imunodeficit

Ø  imunosupresivní léčba

Ø  chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe)

Ø  onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou

Ø  trombofilní stav v dispenzární péči

Ø  neurologická onemocnění ovlivňující dýchání

Ø  stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně

Ø  věk ≥65 let

Ø  věk ≥ 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

§  kardiovaskulární onemocnění

§  hypertenze

§  chronické respirační onemocnění

§  index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2

Ø  věk 12 - 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

§  BMI > 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů

§  srpkovitá anémie

§  vrozené nebo získané onemocnění srdce

§  neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna

§  zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii,

gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19)

§  astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků

Ø  jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika.

Je prokázáno, že podáním protilátek v časném stadiu onemocnění je u pacienta výrazně sníženo riziko těžkého průběhu i jeho přežití.

 

Přílohy ke stažení:

Nemocnice Pelhřimov

 

Urgentní příjem Nemocnice Pelhřimov.