Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Nemocnice Pelhřimov nakoupí magnetickou rezonanci a zmodernizuje přístrojové vybavení

Nemocnice Pelhřimov nakoupí magnetickou rezonanci a zmodernizuje přístrojové vybavení            Nemocnice Pelhřimov uspěla ve spolupráci se zřizovatelem, Krajem Vysočina, s žádostí o podporu z dotačního projektu REACT-EU. Dotace ve výši 150 milionů korun pokryje stoprocentní náklady na modernizaci přístrojové techniky a lůžek v intenzivní a standardní péči napříč nemocnicí. Moderní vybavení pomůže vylepšit péči o pacienty, nabídne komfortnější práci pro zdravotnický personál a v neposlední řadě dojde k dalšímu rozvoji zdravotnického zařízení.      

            Nejvýznamnější položkou je pořízení magnetické rezonance za zhruba 35  milionů korun. „Nové přístrojové vybavení představuje rozšíření spektra zdravotní péče a pro pacienty do budoucna znamená zkrácení čekací doby a zkrácení doby léčby. U nově pořizované magnetické rezonance je nyní připravována projektová dokumentace na přístavbu u hlavní lůžkové budovy," informoval ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár. Magnetická rezonance zajistí špičkové zobrazení a rychlejší diagnostiku primárně lézí  měkkých tkání. Na magnetické rezonanci bude zpočátku denně vyšetřeno mezi šesti až osmi pacientyPoté dojde k postupnému navyšování počtu ošetřených pacientů. 

„Magnetická rezonance završí možnosti diagnostiky na našem pracovišti. Hlavní výhodou magnetické rezonance je mnohonásobně vyšší rozlišovací schopnost měkkých tkání oproti dalším přístrojům. Vyšetření navíc nezatěžuje pacienta radiací – odpadá lékařské ozáření. Používané kontrastní látky (paramagnetické) způsobují mnohem méně alergických reakcí, lze ji používat i u pacientů alergických na jód (u těchto pacientů nelze provést kontrastní CT vyšetření), navíc méně zatěžují pacienta. Přínos magnetické rezonance je hlavně u zobrazování mozku, míchy, muskuloskeletálního aparátu, kloubů ale i bližší diferenciace lézí nitrobřišních orgánů. V praxi je to prakticky jediná zobrazovací metoda schopná detekce čerstvých ischemických lézí mozku, kde při správné léčbě lze zabránit nenávratnému poškození mozkové tkáně,“ přiblížil primář Radiodiagnostického oddělení pelhřimovské nemocnice Václav Markvart.

Velké možnosti nabízí magnetická rezonance také ortopedům, kteří můžou lépe hodnotit a plánovat přínos operačního řešení. Tato metoda je nenahraditelná i u postižení páteře, kde poskytuje jasnou odpověď na poměry v páteřním kanálu, případně postižení míchy. „V obecné rovině lze říci že měkotkáňové léze jsou rozpoznávány s velkým časovým předstihem oproti dalším zobrazovacím modalitám,“ dodal Václav Markvart.

Velkou výhodou pro pacienty bude zkrácení doby diagnostiky, tedy času potřebného na zjištění důvodu obtíží, dále zachycení lézí v počátečních stadiích (zkrácená doba rekonvalescence), komplexnost vyšetření, kdy odpadne nutnost převozu pacienta a i možnost vyšetření pacientů neschopných převozu. Dalším významným přínosem je hodnocení pooperačních stavů zvláště u lézí centrální nervové soustavy, monitorování průběhu onkoterapie. „Možnost neinvazivního posouzení charakteru některých lézí umožní vynechat nebo alespoň časově oddálit pro pacienty nepříjemný odběr tkání (biopsii). Limitujícím faktorem provedení magnetické rezonance jsou magnetické kovové implantáty, první tři měsíce těhotenství, cochleární implantáty, klaustrofobie. Kardiostimulátory jsou dnes již pouze relativní kontraindikací (u magnetické rezonance kompatibilního kardiostimulátoru). Další pro pacienty nezanedbatelnou výhodou je zájem mladých lékařů pracovat na komplexně vybaveném oddělení a tím i personální udržitelnost našeho oddělení,“ vyjmenoval primář radiodiagnostického oddělení. Na tomto oddělení budou dále obnoveny rentgeny, které umožní kvalitně lepší diagnostiku za současného snížení radiační zátěže pro pacienty. 

Oddělení nukleární medicíny získalo nejmodernější a nejrychlejší hybridní gama kameru SPECT/CT, která mimo jiné umožňuje celotělová 3D vyšetření.  „Díky evropským fondům můžeme obnovit diagnostickou techniku pro laboratorní provozy, jako jsou klinická biochemie, mikrobiologie nebo oddělení hematologie a transfúziologie. Na operačních sálech budeme inovovat a doplňovat drobné operační nástroje od pinzet až po velké přístroje v podobě vrtaček a pil, které jsou zcela nezbytné pro poskytování akutní a elektivní operativy," přiblížil náměstek HTS Nemocnice Pelhřimov Petr Adam.

            Nové vybavení  související s diagnostikou v oblasti kolonoskopie a gastroenterologie zejména v zaměření na včasný záchyt například nádorového onemocnění získá Interní oddělení. Obnoveny budou rovněž transportní lehátka, mycí lůžka a 120 standardních včetně akutních lůžek, která již budou plně polohovatelná. „V podstatě vyměníme zastaralá lůžka napříč odděleními. Například v intenzivní péči máme lůžka od doby, kdy byl uveden do provozu pavilon akutní medicíny, tedy přibližně dvacet let. Novinkou budou tři bariatrická lůžka, která budou vybavena  nadstandardními funkcemi, které umožní komfortní péči o obézní pacienty," uzavřel Petr Adam. 

Oddělení nukleární medicíny získalo díky evropské dotaci nejmodernější a nejrychlejší hybridní gama kameru SPECT/CT. Na snímku jsou primář oddělení MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D. a vrchní sestra Bc. Zdeňka Šejnostová.