Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Interní oddělení Nemocnice Pelhřimov: Pracoviště poskytující komplexní péči napříč vnitřní

Interní oddělení Nemocnice Pelhřimov: Pracoviště poskytující komplexní péči napříč vnitřníInterní oddělení Nemocnice Pelhřimov patří díky široké škále výkonů, dostatečnému přístrojovému vybavení a vysoce kvalifikovanému zdravotnickému personálu ke znamenitým pracovištím svého druhu. V současné době, poznamenané pandemií onemocnění covid-19 je sice situace z hlediska poskytovaných zdravotnických služeb i na tomto oddělení v určitých směrech omezena, nicméně nic nemění na faktu, že ambulantní část je rozdělena do veškerého spektra odborných ambulancí, tedy jedenácti specializovaných poraden, které vedou lékaři se specializovanou způsobilostí, dříve specializační atestací v jednotlivých oborech. Fungování interního oddělení pelhřimovské nemocnice nám přiblížil jeho primář MUDr. Roman David.

Interna je jedním ze základních oborů klinické medicíny. Jak velký rozsah má pelhřimovská interna?

Naše interní oddělení se zabývá prevencí, diagnózou a převážně nechirurgickou léčbou nemocí vnitřních orgánů. Na oddělení máme 78 standardních lůžek rozdělených do třech oddělení, která jsou umístěna ve dvou patrech hlavní lůžkové budovy nemocnice. Z toho máme na deseti lůžkách zavedený monitorovací systém tzv. telemetrii. Na jednotce intenzivní péče máme šest plně monitorovaných lůžek. Do komplexu interního oddělení patří i hemodialýza s deseti lůžky. Na všech odděleních je dostupný tzv. bed side ultrazvuk, který umožnuje provádění akutních vyšetření přímo na lůžku, bez zatěžování vážně nemocných pacientů transportem. Pokoje jsou 2-3lůžkové, všechny jsou vybaveny samostatným sociálním zařízením, TV, lednicí. K dispozici je nadstandardní pokoj. Ve smyslu jednotlivých podoborů interny pokrýváme celé spektrum s tím, že v každém oboru máme plně specialisovaného lékaře.

Jedenáct specializovaných ambulancí je velké spektrum péče. Přijíždějí za ošetřením i pacienti z okolních regionů?

Rozhodně. Pokud to vezmu z vlastní praxe, tedy endokrinologické ambulance, hlásí se ke mně řada pacientů, které musím bohužel z kapacitních důvodů odmítat. Množství těchto ambulancí v okolních regionech, totiž kvůli složité specializační přípravě i věkovému složení ambulantních specialistů a jejich odchodech do penze, poměrně hromadně zaniká. Pacienti pak hledají péči u nás. Jedná se o pacienty z okolních okresů i krajů. Naše ambulance výborně fungují napříč celou internou díky zdravotnickému i nezdravotnickému personálu, a je jedno zda se jedná o kardiologické, nefrologické, diabetologické, endokrinologické, gastroenterologické nebo jiné pracoviště.

Specializované ambulance si žádají úzce zaměřené špičkové vybavení. Na jaké úrovni je vybavení pelhřimovské interny?

Většina přístrojů je zpočátku špičková, ale bohužel každé vybavení stárne. Obzvlášť medicínské aparáty stárnou poměrně rychle a je potřeba je obnovovat. V současné době se nám blíží k délce životnosti například endoskopické přístroje v gastroenterologii. Ve smyslu zobrazovacích vyšetřovacích přístrojů máme kvalitní ultrazvuky, endoskopické přístroje. Standardní přístroje máme přesně takové, jaké potřebujeme. Máme velmi dobrou podporu od vedení nemocnice. Pokud potřebujeme obnovovat přístroje nebo jakékoliv jiné vybavení, téměř vždy je nám vyhověno.

Jak jste již zmínil, spektrum interny je rozsáhlé, což je velká výhoda nejen pro pacienty, ale i pro potencionální zájemce o zaměstnání.

Vzhledem k tomu, že naše nemocnice nemá specializovaná lůžková oddělení onkologie, pneumologie nebo kardiologie či infekce, tito pacienti jsou v určité míře hospitalizováni právě u nás na interním oddělení. Třeba pro mě, když jsem v této nemocnici před více než 25 lety začínal, to bylo velké plus. Nechtěl jsem se úzce specializovat, nechtěl jsem se nudit s tím, že budu dělat stále stejnou opakující se rutinní práci. Myslím si, že ten samý pocit mají i mladí kolegové, kteří u nás nastupují, protože se naučí pracovat ve svém oboru, něco si vyberou, na něco se specializují, ale nenudí se, protože se vzápětí setkají ve své praxi na lůžku i s pacienty z úplně jiných oborů. Zpočátku své praxe se věnují obecné interně, mají čas se takříkajíc rozkoukat a zvolit si svůj vytoužený obor. Daleko intenzivněji se zapojí do jednotlivých činností. To je podle mě největší výhoda našeho pracoviště.

Kolik lékařů u vás pracuje?

Jedná se o relativní věc, protože ne všichni pracují na plný úvazek. Aktuálně máme tři standardní oddělení po třech lékařích a JIP, kde jsou jeden až dva lékaři a pak máme jedenáct specializovaných ambulancí, kde máme celkem 25 lékařů, ale situace se dynamicky mění.

Počet je dostačující?

Máme dostatečné množství plně kvalifikovaných lékařů, ale bohužel se řada z nich blíží k důchodovému věku. Určitě bychom tedy uvítali mladší lékaře jakéhokoliv stupně vzdělání. Mám zkušenost, že pokud k nám mladí lékaři nastoupí, už od nás nedocházejí. Mladým kolegům se věnujeme, nabízíme jim maximální podporu s možností kariérního růstu.

Vzhledem k tomu, že Nemocnice Pelhřimov je akreditované pracoviště, většina stáží se absolvuje tzv. na domácí půdě. Jak je to ale s podporou další možnosti vzdělávání mladých lékařů?

Za nás se snažíme umožnit dovzdělávání lékaře v co možná nejrychlejší a nejkvalitnější formě. To znamená, že každý kdo u nás nastoupí, složí kmenovou zkoušku. Následně si pak vybírá určité specializace, které jsme rovněž schopni poskytnout, ale samozřejmě určité kvantum praxe na specializovaných – klinických pracovištích je nutnost. Mezi další benefity pro začínající lékaře patří možnost zajištění ubytování a mnoho dalších výhod.

Interna je známá nejen díky skvělému zdravotnickému personálu, ale i pro vlídný, přátelský a kompaktní kolektiv. Na soudržnosti máte zajisté nemalý podíl.

Máme mladý kolektiv a mladí kolegové se snaží být empatičtí daleko více, než tomu bylo v mé generaci. Navíc jsou sečtělejší a mají daleko lepší přístup k informacím. Nicméně jsem opravdu rád, že je kolektiv soudržný, podporuje se a drží při sobě.