Nové CT

Pacientům začne sloužit moderní CT – výrazně upřesní diagnostiku

Na konci června  uvede do provozu radiodiagnostické oddělení Nemocnice Pelhřimov nový CT přístroj za 17 milionů korun. Momentálně je po celý červen počítačový tomograf mimo provoz a pacienti jsou na vyšetření odesílaní do nemocnice v Jihlavě, domluvena je spolupráce v Havlíčkově Brodě a Benešově. „Průměrně uděláme 450 až 500 vyšetření za měsíc, ta se nyní odehrávají na jiných pracovištích,“ prozradil primář oddělení MUDr. Václav Markvart.

Obměna CT přístroje již byla nutná. „Přístroj byl na pokraji životnosti a jeho výměna byla doporučena přístrojovou komisí Ministerstva zdravotnictví,“ sdělil technický náměstek nemocnice Petr Adam.

Nový počítačový tomograf Philips Ingenuity Core 128 patří k nejmodernějším CT systémům a přináší našim pacientům řadu výhod. „Nejmodernější technika využívaná k diagnostice onemocnění se rychle vyvíjí. Nový přístroj nám umožňuje zvýšit kvalitu léčebné péče. Jeho hlavní předností je snížení dávky ozáření pacienta a špičková kvalita pořízených snímků,“ říká ředitel nemocnice Ing. Jan Mlčák, MBA.

Počítačová tomografie umožňující zobrazení vnitřních orgánů pacientů se používá při odhalování jak akutních, tak chronických onemocnění různých druhů. Technologie dává ošetřujícímu personálu informace o zkoumané oblasti, přičemž klíčovou podmínkou pro úspěšnou diagnostiku a následnou léčbu je tedy přesnost a dobrá čitelnost pořízených snímků.

V letošním roce je realizován projekt modernizace přístrojové techniky.  Kromě obměny CT na radiodiagnostickém oddělení, budou zakoupeny také nové ultrazvuky, inkubátory pro novorozenecký úsek nebo videogastroskop a videokolonoskop pro endoskopii. Celkem se jedná o  přístroje  v hodnotě 93 mil. Kč.  Nemocnici bylo schváleno poskytnutí dotace – finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů – na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky. Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti, bezpečnosti a efektivity návazné péče poskytované Nemocnicí Pelhřimov prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení a zdravotnických prostředků, které slouží pro poskytování zdravotních služeb. Novými přístroji budou vybavena také oddělení ARO, interní a chirurgická JIP, Centrální operační sály a centrální sterilizace, Gastroenterologická ambulance, novorozenecké oddělení, rehabilitace a další.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Pelhřimov, tel. 604 475 082, pcerno@nempe.cz