EMG

EMG vyšetření:

Vyšetření zvané elektromyografie, se používá k diagnostice poruch centrálního i periferního nervového systému, včetně svalů, napomáhá rozlišit jednotlivé druhy nervosvalových onemocnění.
Správnost vedení periferních nervů se provádí pomocí elektrické stimulace, přiložením stimulační elektrody na kůži – obvykle na končetinách. Vyšetření není příjemné, nicméně není problém ho vydržet.
Jako druhá část vyšetření se provádí elektromyografie jehlová. Jehlová elektroda se zavede do příslušného svalu vpichem. Této metody se není také třeba obávat, jelikož elektrody jsou velmi tenké, tenčí než běžné injekční stříkačky. Častými návštěvníky naší laboratoře jsou lidé s brněním prstů, tedy pacienti s nemocí zvanou syndrom karpálního tunelu. Tyto potíže jsou způsobeny útlakem středního nervu vazem v okolí zápěstí. Po ukončení vyšetření Vám bude předán výsledek a zpráva pro ošetřujícího lékaře, kde jsou uvedeny jednotlivé parametry provedeného měření a celkové shrnutí nálezu ve vztahu ke klinickým obtížím.

V rámci naši EMG laboratoře je u indikovaných pacientů prováděna i aplikace botulotoxinu. Léčba botulotoxinem vede ke zlepšení hybnosti pacientů např. po prodělané cévní mozkové příhodě. K aplikaci botulotoxinu dochází již po vyčerpání léčebných, medikamentózních i rehabilitačních možností. Botulotoxin se aplikuje do spastických svalů a může tak zabránit vzniku kontraktur. Tato léčba je finančně náročná a vyžaduje klinické zkušenosti s tímto typem léčby. Nicméně přináší zlepšení jak nemocným, tak jejich blízkým, ale i uspokojení lékařů, jenž se tímto typem léčby zabývají.

Vyšetření provádí: MUDr. Jan Syrový (za asistence sestry Bc. Petry Hromádkové)