Florbalový tým z Pacova daroval krev

Členové florbalového týmu z Pacova se rozhodli společně darovat krev a pomoci tak našemu oddělení hematologie a transfuziologie v získávání nových dárců krve a krevní plazmy. Dne 13. února 2018 přišli mladí florbalisté a florbalistky na první odběry. Po prvních odběrech se již mohou stát stabilními dárci.

Zájemci o plazmaferetické odběry nebo krevní odběry se mohou hlásit přímo na oddělení / na tel. čísle 565 355 466. / U plazmaferetických odběrů je podmínkou absolvování alespoň jednoho odběru plné krve na našem pracovišti, pak je možné přejít k odběrům plazmy. To neplatí u našich stabilních dárců krve, kteří na naše oddělení docházejí na odběry.

Dárcovství má své kladné stránky a výhody – tou největší je pomoc druhým.

Pacovští Honzíci se rozhodli na základě výzvy nemocnice o náboru dárců udělat dobrou věc a  my jim  moc děkujeme!

http://pacovstihonzici.cz/