Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele Nemocnice Pelhřimov

Výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele Nemocnice PelhřimovŘeditelka/ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici ředitelky/ředitele Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor zdravotnictví, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.
Vyhlašovatel si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést psychologické posouzení uchazečů, odborný test a pohovor před komisí.
 
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 29. 2. 2024 v 12:00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Nemocnice Pelhřimov – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel.