ÚVOD

Před dvěma lety byla při vzájemném jednání pana ředitele Jana Mlčáka s panem Vladimírem Kozlerem, jednatelem společnosti RIMOWA, projednána myšlenka podpory dětského oddělení nemocnice formou poskytnutí finančního příspěvku prostřednictvím nadace pana Dietera Morszecka. V průběhu navazujícího období, na základě vzájemné komunikace, došlo k bližší specifikaci tohoto nápadu. Dne 16.4.2020 byla ředitelem Janem Mlčákem a následně dne 5.5.2020 panem Dieterem Morszeckem podepsána Darovací smlouva mezi Nemocnici Pelhřimov a nadací Dieter Morszeck Stiftung, na základě které poskytne nadace částku ve výši 2.000.000,-Eur určených výhradně na stavbu nového pavilonu, a to části týkající se dětského oddělení. Tato významná částka (více než 50 mil. Kč) posílí krajské investiční prostředky vynaložené na stavbu nového pavilonu.

--- Provoz ambulantní péče Nemocnice Pelhřimov s platností od 27.4.2020 ---

Odběry v Kraji Vysočina pro samoplátce
Nemocnice Pelhřimov umožňuje vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 metodou PCR samoplátcům. Více informací naleznete pod odkazem http://odbery.kr-vysocina.cz/

KrÚ Kraje Vysočina nabízí služby krajského CallCentra COVID-19 na tel. lince 564 602 602. Operátoři mají k dispozici aktuální informace ze všech krizových složek kraje i od KHS a mohou podávat na KHS podněty k odběrům, směrovat volající na lékařské konzultace (www.ulekare.cz/vysocina) a mají k dispozici tým psychologů. Vice na https://www.kr-vysocina.cz/covid-19

 

 • ONKOLOGICKÉ TÝMY - upřesnění indikací - ZDE
 • Ukončení regulačních opatření při vstupu do nemocnice - ZDE
 • Oznámení o rozvolnění režimu zákazu návštěv - ZDE
 • Pohotovostní služba nemocniční lékárny v horní části areálu: pátek 8.5.2020 – 10,00-18,00 hodin.
 • VÝZVA JEDENÁCTI: LÉKAŘI UNIVERZITY KARLOVY VEŘEJNOSTI - ZDE
 • Pohotovostní služba nemocniční lékárny v horní části areálu: pondělí 13.4.2020 – 10,00-18,00 hodin.
 • Informace k provozu LSPP - ZDE
 • Víkendová zubní pohotovost - ZDE
 • Omezení provozu pokladny - ZDE
 • Provoz Nemocnice Pelhřimov po dobu nouzového stavu - ZDE
 • Omlouváme se, s účinností od 17.3.2020 jsou do odvolání zrušeny předporodní kurzy a kurzy kojení!
 • Z důvodu nařízení vlády je od 14.3.2020 do odvolání vydán zákaz výdeje jídel cizím strávníkům
 • Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru COVID-19. Leták pro veřejnost
 • ZÁKAZ NÁVŠTĚV platí do odvolání v souvislosti s aktuálním nařízením MZ ČR. Děkujeme za pochopení.
 • Resuscitační tým má díky sponzorovi nové batohy - více ZDE
 • Akreditované kvalifikační kurzy v oborech SANITÁŘ, ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY  – ZDE
 • Informace Ministerstva zdravotnictví ČR - koronavirus - ZDE
 • Náborové příspěvky a stipendia - studenti lékařských i nelékařských oborů - ZDE

                                                                        

Vítejte v Nemocnici Pelhřimov,

naše nemocnice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační standardy. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  Máme pro vás k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Adresa:Slovanského bratrství 710, 39338 Pelhřimov                        telefon:+420 565 355 111

Prohlášení o přístupnosti webové stránky

Projekt PALIATIVNÍ PÉČE v Nemocnici Pelhřimov

Naše chirurgické oddělení Vám nabízí:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KŘEČOVÝMI ŽILAMI - ODSTRANĚNÍ VARIXŮ METODOU RFITT

Moderní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice a přesném zjištění rozsahu žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést téměř bezbolestný efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem. To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod - radiofrekvence RFITT.

Naše ortopedické oddělení nabízí:
NOVÉ OPERACE KYČELNÍCH KLOUBŮ

tzv. artroskopii kyčelního kloubu – velmi šetrnou miniinvazivní metodou • Výrazně se snižuje pooperační bolestivost. • Snižuje se riziko infekčních komplikací. Podobně jako u ostatních kloubů může metoda odstranit potíže uvnitř kloubu, jako jsou kloubní myšky, poraněné kloubní pouzdro a odstranit i možné příčiny počínající artrózy nebo oddálit její vznik. Je řešením při „lupavém“ kyčelním kloubu a bolestech tkání. Při počínající artróze může oddálit vznik artrotických potíží a následně nezbytný umělý kloub o několik let.

Nemocnice Pelhřimov nabízí:
Ambulanci preventivní medicíny

ambulance_pm_20160315