ÚVOD

 • Získali jsme další komfortní sanitu pro přepravu pacientů

KrÚ Kraje Vysočina nabízí služby krajského CallCentra COVID-19.
Od utery na lince 564602602 má ve směnách 35 operátorů, Jedná se o odlehčovací linku KHS, 112 i 155 (jsou sem směřovány méně závažné hovory).
Operátoři mají k dispozici aktuální informace ze všech krizových složek kraje i od KHS.
Operátoři mají oprávnění podávat na KHS podněty k odběrům, směrovat volající na lékařské konzultace (www.ulekare.cz/vysocina) a mají k dispozici tým psychologů.
Vice na https://www.kr-vysocina.cz/covid-19

  1. V době od 06:00 do 20:00 vstup do nemocnice, pouze přes hlavní vchod/vjezd u hlavní lůžkové budovy. U vstupu je umístěný stan (červený), ve kterém bude provedeno posouzení Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu Vašeho doprovodu. Následně bude vydáno potvrzení pro umožnění dalšího vyšetření v nemocnici. Bez tohoto potvrzení nebude péče poskytnuta.
  2. V době od 20:00 do 06:00 jsou vstupní místa do budov nemocnice:
   • vchod u chirurgické ambulance
   • urgentní příjem hlavní lůžkové budovy
   • vstup na dětské oddělení z areálu nemocnice
   • vstup na gynekologicko-porodnické oddělení je prosklený vstup u parkoviště v horní části areálu.
 • Informace k provozu LSPP - ZDE
 • Víkendová zubní pohotovost - ZDE
 • Omezení provolu pokladny - ZDE
 • Radioterapeutická ambulance a ozařovna dočasně uzavřena - ZDE
 • Provoz Nemocnice Pelhřimov po dobu nouzového stavu - ZDE
 • S účinností od 17. března jsou do odvolání zrušeny všechny předporodní kurzy a kurzy kojení, děkujeme za pochopení. Odd. GYN. - POR.
 • Z důvodu nařízení vlády je od 14.3.2020 do odvolání vydán zákaz výdeje jídel cizím strávníkům
 • Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru COVID-19. Leták pro veřejnost
 • ZÁKAZ NÁVŠTĚV platí do odvolání v souvislosti s aktuálním nařízením MZ ČR. Děkujeme za pochopení.
 • Resuscitační tým má díky sponzorovi nové batohy - více ZDE
 • Akreditované kvalifikační kurzy v oborech SANITÁŘ, ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY  – ZDE
 • Informace Ministerstva zdravotnictví ČR - koronavirus - ZDE
 • Náborové příspěvky a stipendia - studenti lékařských i nelékařských oborů - ZDE

                             Akce nemocniční lékárny                     Vánoční nabídka lékárny        

Vítejte v Nemocnici Pelhřimov,

naše nemocnice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační standardy. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  Máme pro vás k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Adresa:Slovanského bratrství 710, 39338 Pelhřimov                        telefon:+420 565 355 111

Prohlášení o přístupnosti webové stránky

Projekt PALIATIVNÍ PÉČE v Nemocnici Pelhřimov

Naše chirurgické oddělení Vám nabízí:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KŘEČOVÝMI ŽILAMI - ODSTRANĚNÍ VARIXŮ METODOU RFITT

Moderní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice a přesném zjištění rozsahu žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést téměř bezbolestný efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem. To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod - radiofrekvence RFITT.

Naše ortopedické oddělení nabízí:
NOVÉ OPERACE KYČELNÍCH KLOUBŮ

tzv. artroskopii kyčelního kloubu – velmi šetrnou miniinvazivní metodou • Výrazně se snižuje pooperační bolestivost. • Snižuje se riziko infekčních komplikací. Podobně jako u ostatních kloubů může metoda odstranit potíže uvnitř kloubu, jako jsou kloubní myšky, poraněné kloubní pouzdro a odstranit i možné příčiny počínající artrózy nebo oddálit její vznik. Je řešením při „lupavém“ kyčelním kloubu a bolestech tkání. Při počínající artróze může oddálit vznik artrotických potíží a následně nezbytný umělý kloub o několik let.

Nemocnice Pelhřimov nabízí:
Ambulanci preventivní medicíny

ambulance_pm_20160315