ÚVOD

Možnost návštěv v Nemocnici Pelhřimov od 1. 7. 2020
Vážené návštěvy, pacienti,
s platností od 1. 7. 2020 zůstává i nadále možnost návštěv u hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Pelhřimov pouze dvakrát v týdnu, a to každou středu od 15,00 do 17,00 hodin a každou neděli od 14,00 do 16,00 hodin.
Na základě vydaného Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 29. června 2020 je povinností každé osoby ve zdravotnickém zařízení nosit ochranný prostředek dýchacích cest (rouška).
Vstupy na jednotlivá oddělení jsou uzamčeny, proto Vás žádáme, abyste použili zvonek u vstupů na oddělení pro přivolání sloužícího personálu. Na oddělení Vám bude umožněn přístup pouze po předchozím vyplnění čestného prohlášení a po změření tělesné teploty. Formuláře čestného prohlášení budou k dispozici u vrátnice hlavní lůžkové budovy, u chirurgické ambulance nebo Vám je předá personál oddělení. Pokud si chcete vyplnit prohlášení v klidu doma, přikládáme formulář zde.
Budete-li mít teplotu vyšší než 37 °C nebo budete mít jiný pozitivní příznak nemoci, nebude Vám návštěva povolena. Pokud je to možné, využijte k návštěvě nemocniční park. Ke každému pacientovi je možné pustit pouze 2 osoby na maximálně 30 minut.
Omezení neplatí, pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu svěřen a omezení se dále nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Děkujeme za pochopení

Na základě Usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1230/21/2020/RK byl s účinnosti od 1.7.2020 jmenován ředitelem nemocnice Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA.

Před dvěma lety byla při vzájemném jednání pana ředitele Jana Mlčáka s panem Vladimírem Kozlerem, jednatelem společnosti RIMOWA, projednána myšlenka podpory dětského oddělení nemocnice formou poskytnutí finančního příspěvku prostřednictvím nadace pana Dietera Morszecka. V průběhu navazujícího období, na základě vzájemné komunikace, došlo k bližší specifikaci tohoto nápadu. Dne 16.4.2020 byla ředitelem Janem Mlčákem a následně dne 5.5.2020 panem Dieterem Morszeckem podepsána Darovací smlouva mezi Nemocnici Pelhřimov a nadací Dieter Morszeck Stiftung, na základě které poskytne nadace částku ve výši 2.000.000,-Eur určených výhradně na stavbu nového pavilonu, a to části týkající se dětského oddělení. Tato významná částka (více než 50 mil. Kč) posílí krajské investiční prostředky vynaložené na stavbu nového pavilonu.

--- Provoz ambulantní péče Nemocnice Pelhřimov s platností od 27.4.2020 ---

  • ONKOLOGICKÉ TÝMY - upřesnění indikací - ZDE
  • VÝZVA JEDENÁCTI: LÉKAŘI UNIVERZITY KARLOVY VEŘEJNOSTI - ZDE
  • Resuscitační tým má díky sponzorovi nové batohy - více ZDE
  • Akreditované kvalifikační kurzy v oborech SANITÁŘ, ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY  – ZDE
  • Náborové příspěvky a stipendia - studenti lékařských i nelékařských oborů - ZDE

                                                                        

Vítejte v Nemocnici Pelhřimov,

naše nemocnice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační standardy. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  Máme pro vás k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Adresa:Slovanského bratrství 710, 39338 Pelhřimov                        telefon:+420 565 355 111

Prohlášení o přístupnosti webové stránky

Projekt PALIATIVNÍ PÉČE v Nemocnici Pelhřimov

Naše chirurgické oddělení Vám nabízí:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KŘEČOVÝMI ŽILAMI - ODSTRANĚNÍ VARIXŮ METODOU RFITT

Moderní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice a přesném zjištění rozsahu žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést téměř bezbolestný efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem. To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod - radiofrekvence RFITT.

Naše ortopedické oddělení nabízí:
NOVÉ OPERACE KYČELNÍCH KLOUBŮ

tzv. artroskopii kyčelního kloubu – velmi šetrnou miniinvazivní metodou • Výrazně se snižuje pooperační bolestivost. • Snižuje se riziko infekčních komplikací. Podobně jako u ostatních kloubů může metoda odstranit potíže uvnitř kloubu, jako jsou kloubní myšky, poraněné kloubní pouzdro a odstranit i možné příčiny počínající artrózy nebo oddálit její vznik. Je řešením při „lupavém“ kyčelním kloubu a bolestech tkání. Při počínající artróze může oddálit vznik artrotických potíží a následně nezbytný umělý kloub o několik let.

Nemocnice Pelhřimov nabízí:
Ambulanci preventivní medicíny

ambulance_pm_20160315