ÚVOD

Vítejte v Nemocnici Pelhřimov,

naše nemocnice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační standardy. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  Máme pro vás k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Adresa: Slovanského bratrství 710, 39338 Pelhřimov                        telefon:+420 565 355 111

Provoz lékárny o jarních prázdninách

Během jarních prázdnin v termínu 1.2.2021-7.2.2021 bude uzavřena lékárna  v horní části areálu Nemocnice Pelhřimov (pouze výdej pro veřejnost-pacienty).

Otevřena zůstává lékárna v hlavní lůžkové budově . Otevírací doba pondělí-pátek 7.30-15.30 hod.

Děkujeme za pochopení


Očkovací místo Nemocnice Pelhřimov

Očkovací místo pro aplikaci vakcíny proti nemoci COVID-19 zřízené Krajem Vysočina pod Nemocnicí Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, je umístěno v prostorách chirurgické příjmové ambulance v přízemí hlavní lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov (bezbariérový vstup).  

Očkování může být provedeno pouze osobě ve věku 80 let a starší, která po rezervaci přes reservatic.com/ockovani obdržela potvrzení o termínu, čase a místě očkování.

Máte-li možnost, prosíme, abyste s sebou na očkování přinesli již vyplněný dotazník zde: Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19. Urychlíte tím proces očkování. Zde naleznete Informace pro očkované.

Na očkování osob 80+ je nejprve nutná registrace na webové adrese crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz. S tímto krokem pomohou občanům operátoři informační linky Kraje Vysočina 564 602 602. Na základě této registrace je možné pokračovat rezervací/objednáním. Termíny pro objednávání budou k dispozici v závislosti na množství státem dodané vakcíny, prozatím jsou na Vysočině pro očkování občanů 80+ vyčleněny pátky.

Veškeré informace týkající se očkování naleznete zde: koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Případné dotazy týkající se registrace a objednávání prosím směřujte na informační linku Kraje Vysočina 564 602 602, která je k dispozici každý den včetně sobot a nedělí od 8 do 20 hodin.


AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO DÁRCE KREVNÍCH SLOŽEK - ZDE


OMEZENÍ NÁVŠTĚV NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH NEMOCNICE PELHŘIMOV

Dle usnesení vlády č. 14 ze dne 7. ledna 2021 vyhlašuje ředitel Nemocnice Pelhřimov:

Od 11. ledna 2021 jsou povolené návštěvy výhradně v neděli od 13 do 15 hodin na všech odděleníchmimo oddělení s covid pozitivními pacienty a jednotky intenzivní péče (ARO, JIP), na které jsou návštěvy umožněny pouze po dohodě s primářem oddělení.

Návštěvy jsou možné za dodržení následujících podmínek:

 • návštěvy se v jeden čas účastní nejvýše dvě osoby za dodržení všech opatření nemocnice
 • návštěva je možná pouze s použitím respirátoru kategorie FFP2 nebo KN95 (možno zakoupit na vrátnici hlavní lůžkové budovy nemocnice)
 • návštěva na oddělení následné péče musí mít navíc negativní antigenní či PCR test na nemoc COVID-19, který nesmí být starší více než 48 hodin nebo doloží doklad, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • Návštěvy pacientů v terminálních stádiích nevyléčitelných onemocnění jsou možné po schválení ošetřujícím lékařem i mimo stanovený termín

Zvažte s ohledem na zdraví a bezpečnost svých blízkých, zda je návštěva v nemocnici opravdu nutná. Pokud je k ní vážný důvod, respektujte, prosím, doporučení ošetřujících lékařů hospitalizovaných pacientů.

Děkujeme za pochopení


Přítomnost třetí osoby u porodu na Gynekologicko – porodnickém oddělení Nemocnice Pelhřimov:

 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti
 • třetí osobě bude při příchodu změřena teplota a proveden na gynekologicko – porodnickém oddělení antigenní test na přítomnost covid-19, kdy je požadován negativní výsledek
 • třetí osoba bude jako ochranu dýchacích cest používat respirátor FFP2  nebo KN95 (možno zakoupit na vrátnici hlavní lůžkové budovy nemocnice)
 • třetí osobě jsou povoleny návštěvy maximálně na 30 minut každý den

    Dary pro naše zdravotníky - ZDE


 
Aktuálně
 
 • Upozornění na změnu dopravní situace v areálu nemocnice - ZDE
 • Začala stavba nového pavilonu pro Nemocnici Pelhřimov - ZDE
 • Zpestření advetního času - ZDE
 • Antigenní testování pro pedagogické pracovníky v Nemocnici Pelhřimov, více - ZDE
 • Nemocnice Pelhřimov získala pět speciálních přístrojů pro kyslíkovou terapii - ZDE
 • Informační letáky MZCR COVID-19 - ZDE
 • Z důvodu epidemie Covid-19 je až do odvolání zrušena psychoprofylaxe (přednášky) pro těhotné.
 • Zákaz návštěv v Nemocnici Pelhřimov od 9.9.2020 - ZDE
 • ONKOLOGICKÉ TÝMY - upřesnění indikací - ZDE
 • VÝZVA JEDENÁCTI: LÉKAŘI UNIVERZITY KARLOVY VEŘEJNOSTI - ZDE
 • Akreditované kvalifikační kurzy v oborech SANITÁŘ - zahájení výuky od 1.9.2020  – ZDE
 • Náborové příspěvky a stipendia - studenti lékařských i nelékařských oborů - ZDE
 

                                                                

Prohlášení o přístupnosti webové stránky

Projekt PALIATIVNÍ PÉČE v Nemocnici Pelhřimov

Naše chirurgické oddělení Vám nabízí:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KŘEČOVÝMI ŽILAMI - ODSTRANĚNÍ VARIXŮ METODOU RFITT

Moderní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice a přesném zjištění rozsahu žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést téměř bezbolestný efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem. To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod - radiofrekvence RFITT.

Naše ortopedické oddělení nabízí:
NOVÉ OPERACE KYČELNÍCH KLOUBŮ

tzv. artroskopii kyčelního kloubu – velmi šetrnou miniinvazivní metodou • Výrazně se snižuje pooperační bolestivost. • Snižuje se riziko infekčních komplikací. Podobně jako u ostatních kloubů může metoda odstranit potíže uvnitř kloubu, jako jsou kloubní myšky, poraněné kloubní pouzdro a odstranit i možné příčiny počínající artrózy nebo oddálit její vznik. Je řešením při „lupavém“ kyčelním kloubu a bolestech tkání. Při počínající artróze může oddálit vznik artrotických potíží a následně nezbytný umělý kloub o několik let.

Nemocnice Pelhřimov nabízí:
Ambulanci preventivní medicíny

ambulance_pm_20160315