Nemocnice potřebuje více dárců krevní plazmy

Od podzimu loňského roku mohou dobrovolní dárci darovat na oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov také krevní plazmu. Dárců je zatím nedostatek. „Odběry probíhají třikrát v týdnu. Potřebovali bychom denně nabírat 16 dárců, v současné době nabíráme zhruba 8 až10 dárců denně,“ upřesnila lékařka oddělení MUDr. Michaela Harudová.

Odebraná plazma slouží k frakcionaci, což znamená, že z odebrané plazmy se vyrábějí krevní deriváty. Ty se používají například pro léčbu poruch srážlivosti krve nebo poruch obranyschopnosti organismu, tedy léčbě nebezpečných infekcí. Krevní plazmu nelze vyrobit synteticky, proto je nutná pomoc dobrovolných dárců.

„Odběr krevní plazmy probíhá pomocí separátoru. Tento přístroj sám oddělí krvinky od plazmy, krvinky navrací zpět dárci a plazma se sbírá do sběrného sáčku. Za plazmu je dárci podán náhradní roztok,“ přiblížila celý proces MUDr. Michaela Harudová. Od  ledna 2017 k dnešnímu dni jsme provedli 305 odběrů plazmy, přičemž muži jsou častějšími dárci než ženy, v poměru.  240:65 odběrům.

„Zatím jsem plazmu daroval třikrát, poprvé začátkem prosince 2016. Na další odběr se chystám v červnu. Co se týká časové náročnosti, tak samotný odběr sice trvá podstatně déle než odběr krve, ale na druhé straně je to kompenzováno tím, že člověk přijde na předem domluvenou hodinu a na nic nečeká. Odběr nijak nebolí, ani mi nečinil žádné jiné problémy a po jeho skončení jsem na sobě nepociťoval nic zvláštního,“ řekl po odběru dárce Jiří Václavík. Ten je dárcem krve v naší nemocnici od roku 2009, od loňského roku se rozhodl i pro dárcovství plazmy.

Zájemci o plazmaferetické odběry se mohou hlásit přímo na oddělení / na tel. čísle 565 355 466. / Odběry probíhají každé pondělí, čtvrtek a pátek. Podmínkou je absolvovat alespoň jeden odběr plné krve na našem pracovišti, pak je možné přejít k odběrům plazmy. To neplatí u našich stabilních dárců krve, kteří na naše oddělení docházejí na odběry.

Dárcovství má své kladné stránky a  výhody. Kromě pomoci druhým, kteří ji potřebují, je to volno ze zaměstnání, možnost odpočtu  ze základu daně za každý odběr,  stravenky v hodnotě 100 Kč, občerstvení na místě, určitá náhrada cestovného.