Aktuality 2015

Celý text se Vám rozbalí po kliknutí na modrý podtržený nadpis

Vánoční turnaj složek IZS

Zcela netradičně se v pátek 4. prosince oblékli hasiči, záchranáři, lékaři a další zdravotníci do sportovních dresů a utkali se na fotbalovém hřišti. Vánočního turnaje složek IZS / Integrovaného záchranného systému/ v malé kopané se účastnilo celkem šest týmů. Skočnili jsme na třetím místě!

Nefrologická a predialyzační ambulance se nachází od poloviny listopadu v nových prostorách hemodialyzačního střediska, kde mají pacienti k dispozici komfortně zařízenou ambulanci s čekárnou a příslušenstvím. Středisko je součástí nově zrekonstruovaného pavilonu hematologie a transfuziologie umístěného hned u hlavního parkoviště nad nemocnicí směrem na Jihlavu. Jde o žluto šedivý pavilón s bezbarierovým přístupem. Vstup do čekárny je současně i hlavním vstupem do hemodialyzačního střediska. Ambulance jsou samozřejmě značeny ukazateli. Těší se na vás kolektiv hemodialyzačního střediska!

Praxi u nás vykonávají studentky ošetřovatelství

Naše nemocnice navázala spolupráci se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov. Praxi u nás budou vykonávat studentky druhého ročníku oboru Ošetřovatel. "Účelem je umožnit studentkám rozšíření a prohloubení vědomostí v oboru ošetřovatelství," sdělila náměstkyně pro ošetřovateslkou péči Mgr. Jitka Dejmková.

Den diabetu

Několik desítek pacientů i zaměstnanců nemocnice využilo možnosti vyšetření glykémie, krevního tlaku, BMI, měření tuku v těle v rámci Světového dne diabetu. Děkujeme sestřičkám, které celou akci uspořádaly.

Otevření pavilonu hematologie a transfuziologie

Zrekonstruovaný pavioln hematologie a transfuziologie byl slavnostně předán k užívání dne 4. listopadu 2015. V tento den jsme také uspořádali Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. „Přínosem je především zvýšení kapacity ambulantní a transfuzní části oddělení pro pacienty. Kromě toho rozšíření prostor pro laboratoře nám v budoucnu umožní zavádět nové moderní laboratorní metody,“ uvedl primář Petr Kessler.

Světový den trombózy

„Světový den trombózy připadá na 13. října a jeho hlavním úkolem je zvyšovat povědomí o riziku trombózy a o možnostech, jak vzniku sraženiny v cévním řečišti předcházet. Této problematice se intenzivně věnujeme i na našem oddělení hematologie a transfúziologie,“ říká primář oddělení MUDr. Petr Kessler.

Nemocnice začíná používat nové logo

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace má od října nové logo. Vybrali si jej zaměstnanci nemocnice formou hlasování. Logo vytvořil student Střední umělecké školy grafické v Jihlavě Vlastimil Nenadal.

Poskytujeme domácí zdravotní péči

Nemocnice Pelhřimov zajišťuje jako jedna z mála nemocnic pro své pacienty domácí zdravotní péči. Celkem šest zdravotních sester z DOSANKY se každý den vydává do terénu k pacientům, aby jim pomohly s chronickými převazy nebo třeba odebraly krev. Převážně staří a imobilní  pacienti tak nemusí vážit cestu do nemocnice, ale dostane se jim ošetření u nich doma.

Oddělení hematologie a transfúziologie spolupracuje na nových protinádorových vakcínách

Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov spolupracuje na přípravě nových protinádorových vakcín, které jsou nadějí pro léčbu zhoubných nádorů, a umožňuje tak jejich klinické zkoušení. Jako jediná nemocnice v kraji totiž máme k dispozici speciální separátor. Ve středu 12. srpna pak oddělení navštívili lékaři a sestry z Číny, kteří se zde školili v odběrech mononukleárních buněk. „Jsme velmi rádi, že můžeme tímto způsobem přispět k rozvoji této slibné léčebné metody a že naše pracoviště svou dostupností umožňuje vhodným pacientům z Vysočiny a okolí účast na klinickém zkoušení protinádorových vakcín,“ řekl primář oddělení MUDr. Petr Kessler.

Měníme úhradu za parkování v areálu nemocnice

S platností od 30. srpna 2015 dojde k navýšení úhrady za parkování v areálu Nemocnice Pelhřimov. Vedení nemocnice se tak rozhodlo řešit neukázněnost řidičů a nutnost regulovat množství vozidel v areálu. „V současné době, i přes dopravní značení, parkují řidiči svá vozidla na všech možných i nemožných místech a brání provozu v nemocnici. Zvláště brání rozvozu stravy a průjezdu vozidel zdravotnické záchranné služby a sanitních vozů,“ sdělil technický náměstek Ing. Tomáš Koubek.

Počty úrazů přes léto stoupají

 Až o 50% se navýšily počty ošetřených pacientů na úrazové ambulanci Nemocnice Pelhřimov v souvislosti s letním dováděním a příchodem prázdnin. "Zejména o víkendech a v pondělí se počty úrazů výrazně navýší. Jde o úrazy způsobené hlavně při práci na zahradě, kutilství či sportu," upřesnil náměstek pro léčebnou péči MUDr. Jaroslav Houser. Nárůst se týká i dětských pacientů, kde však jsou problémeme spíše sporty jako jízda na koni či inline bruslích.

Léčba závislosti na tabáku

Nemocnice Pelhřimov patří do Mezinárodní sítě nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby podporující zdraví (NPZ – Nemocnice podporující zdraví). Jednou z propagovaných aktivit je Léčba závislosti na tabáku. Pacientům i zaměstnancům slouží od roku 2012 specializovaná ambulance věnující se této problematice. Ročně ji navštíví desítky kuřáků, kterým pomáháme přestat kouřit.


Rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie

Pacienti i zaměstnanci Nemocnice Pelhřimov, p.o. již využívají moderní prostory nově vzniklé přístavby oddělení hematologie a transfúziologie. Byla tak dokončena první etapa projektu Rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie, včetně pracoviště hemodialýzy. Veškeré práce probíhají při plném provozu, pacientům je péče i potřebné výkony poskytovány v dosavadním rozsahu.


Projekt Moje nemocnice

Nemocnice Pelhřimov, p.o. se společně s ostatními nemocnicemi v Kraji Vysočina zapojila na konci roku 2014 do projektu Moje nemocnice. Projekt se prioritně zaměřil na analýzu spokojenosti zaměstnanců, analýzu kultury a vztahu zaměstnanců k jejich nemocnici. Průzkum prováděla nezávislá společnost Corporate Consulting Group, s.r.o.

Den otevřených dveří pro studenty gymnázií

Nemocnice Pelhřimov pořádala i v letošním roce Den otevřených dveří pro studenty 3. a 4. ročníků gymnázia. Cílem akce bylo motivovat studenty k výběru vysokoškolského studia medicíny či jiných nelékařských zdravotnických profesí.