Měření CO ve vydechovaném vzduchu přístrojem smokerlyzer Micro+

Měření CO ve vydechovaném vzduchu přístrojem smokerlyzer Micro+

Měření CO ve vydechovaném vzduchu se používá ke zjištění míry znečištění organismu oxidem uhelnatým a to především u kuřáků k ověření míry expozice tabákovému kouři. Přístroj také ukazuje procento červených krvinek, na které je CO navázán a které tudíž nemohou přenášet kyslík.

Za vyšetření se platí manipulační poplatek 30,- Kč

Cílem je motivovat kuřáky k odvykání kouření a poskytnout více informací o možnostech léčby.