Screeningové vyšetření spánkových poruch přístrojem Miniscreen

Screeningové vyšetření spánkových poruch  přístrojem Miniscreen 

Metoda spočívá v celonočním monitorování spánku pacienta v domácím prostředí s využitím přístroje Miniscreen.  Sledujeme zejména dechový průtok, saturaci krve kyslíkem a zvukové fenomény (chrápání). Cílem je především odpověď na otázku, zda se jedná o prostou ronchopatii (chrápání bez dalších komplikací) nebo syndrom spánkové apnoe, případně určení její závažnosti.

Co je to chrápání a jak vzniká?

Chrápání je zvukový fenomén, který vzniká vibrací měkkých tkání hltanu. Běžné (habituální) chrápání se vyskytuje u poměrně velké části populace. U mužů nad 40 let a u žen nad 50 let je zcela běžné, příčinou je hlavně s věkem ubývající elasticita měkkých tkání.

Jak se odlišuje „běžné“ chrápání od spánkového apnoe?

Běžné (habituální) chrápání je „kosmetickou“ záležitostí, která pouze jako zvukový fenomén obtěžuje buď samotného pacienta, nebo většinou jeho nejbližší okolí, ale neohrožuje jeho zdravotní stav. Naproti tomu chrápání provázející apnoické pauzy (zástavu dýchání) je závažným příznakem provázejícím zúžení nebo obstrukci (překážku) v horních dýchacích cestách. Dochází při něm k poklesu saturace hemoglobinu kyslíkem (tedy snížení podílu kyslíku v krevním řečišti), s jejími dalšími důsledky.

Vzhledem k tomu, že je nutno vyloučit možnou překážku, která může způsobit zúžení nebo obstrukci v horních dýchacích cestách, každý pacient  absolvuje nejdříve ORL vyšetření. Na základě toho, a všech dalších již proběhlých vyšetření, se pak rozhodujeme o dalším diagnostickém a terapeutickém postupu.

Chirurgická léčba

Chirurgická léčba zahrnuje v indikovaných případech dle ORL nálezu většinou operace v oblasti měkkého patra, hltanu a v oblasti nosu.

Konzervativní léčba

V případě konzervativní léčby se jedná o zabezpečení přísunu přetlaku vzduchu do horních dýchacích cest jako prevence jejich kolapsu za pomocí speciálního přístroje nazývaného CPAP (continous positive airway pressure), nebo BiPAP (bilevel positive airway pressure). Pacient obdrží „svůj“ přetlakový přístroj po schválení pojišťovnou, následně začíná samotná přetlaková léčba v domácím prostředí.

Vyšetření před schválením a samotné schválení probíhá pak ve spánkové laboratoři – nejčastěji spolupracujeme s pracovištěm v Nemocnici Jihlava.