Podmínky odborné praxe

PODMÍNKY ODBORNÉ PRAXE
Nemocnice Pelhřimov, p.o. umožňuje studentům připravujícím se na výkon převážně zdravotnického povolání absolvovat odbornou praxi pod vedením lektorů – zaměstnanců nemocnice.
Podmínky pro absolvování praxe:
1. Sjednání termínu a specifikace praxe.
2. Podání žádosti o praxi.
3. Uzavření smlouvy.
4. Očkování proti hepatitidě typu B u zdravotnických profesí.
5. Odpovídající OOPP.
6. Identifikační karta studenta.
Student, který chce absolvovat odbornou praxi v Nemocnici Pelhřimov, p.o. si domluví podmínky a termín praxe s vedoucím pracovníkem příslušného oddělení. Následně si vyplní oficiální žádost a zašle ji poštou nebo elektronicky na personální oddělení (vnovackova@hospital-pe.cz). Po zaevidování žádosti bude elektronickou poštou studentovi zasláno potvrzení o jejím přijetí. Poté si student na studijním oddělení své školy vyžádá smlouvu na praxi s podpisem zástupce školy a zašle ji k podpisu řediteli Nemocnice Pelhřimov, na adresu:
Mgr. Vladislava Nováčková
personální oddělení nemocnice
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov
Mgr. Nováčková projedná s příslušným primářem školitele, zajistí podpis smlouvy a vrátí jeden výtisk zpět na studijní oddělení školy/univerzity.
Sjednání podmínek praxe a uzavření smlouvy je třeba min. 10 pracovních dnů před nástupem na praxi.