Bronchodilatační testy

Bronchodilatační testy – /BDT/

Indikace k vyšetření:

 Diferenciální diagnostika dušnosti, kašle, tlaku na hrudi, při monitorování stavu nemocných a efektu léčby, k hodnocení účinku jednotlivých bronchodilatačních léků, v rámci předoperačního vyšetření a pro posudkové účely.

  • test se provádí i tehdy, pokud jsou hodnoty spirometrie v náležitých mezích a vyšetřovaný uvádí klinické obtíže

Kontraindikace absolutní – alergie na podávaný lék, nespolupráce        vyšetřované osoby

Kontraindikace relativní  – akutní infekční onemocnění dýchacích cest, dekompenzace ICHS, arytmií, hypertenze a hypertyreozy

Příprava pacienta –

15 min v klidu, optimálně 2 hodiny před vyšetření nekouřit, nepodávat ranní dávku bronchodilatancií (pokud se tak stane, je třeba na žádance vyznačit ), vyšetření neprovádět těsně po jídle, ne po invazivních vyšetřovacích metodách ( např. fibroskopie, rektoskopie..) na žádance udat současnou váhu a výšku.