Spirometrie

Spirometrie (metodou křivka průtok – objem)

(vyšetření základní)

Indikace k vyšetření plicních funkcí :

 1. Diagnóza plicního onemocnění
 2. Kuřáci více než 20 cig./ den
 3. Chronický kašel
 4. Diferenciální diagnostika dušnosti
 5. Recidivující respirační infekce
 6. Věk více než 70 let
 7. Obesita více než 30% nad ideální hmotnost
 8. Deformity hrudníku
 9. Neuromuskulární onemocnění ( myastenie)
 10. Hrudní a horní abdominální operace
 11. Plicní resekce
 12. Dlouhotrvající anestezie
 13. Posouzení pracovní schopnosti, objektivizace subjektivně udávaných potíží
 14. Před nástupem do rizikových profesí, vyšetřování v rámci rizikových skupin obyvatelstva

Příprava pacienta :

15 min v klidu, optimálně 2 hodiny před vyšetření nekouřit, nepodávat ranní dávku bronchodilatancií (pokud se tak stane, je třeba na žádance vyznačit ), vyšetření neprovádět těsně po jídle, ne po invazivních vyšetřovacích metodách ( např. fibroskopie, rektoskopie..) na žádance udat současnou váhu a výšku

Kontraindikace :

Nespolupráce pacienta, celkově těžký stav, závažné infekční onemocnění, CMP s postižením znemožňujícím adekvátní spolupráci, defekty v orofaciál.oblasti ( herpes simplex, po extrakci zubů ).