Úsek ředitele

Ředitel: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, telefon 565 355 100, e-mail mkozar@hospital-pe.cz

Náměstek léčebně preventivní péče: MUDr. Jaroslav Houser, telefon 565 355 101, e-mail jhouser@hospital-pe.cz

Náměstkyně ošetřovatelské péče: Mgr. Vladimíra Macháčková, telefon 565 355 105, email vmachackova@hospital-pe.cz

Manažerka kvality : Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS., telefon 565 355 151, e-mail pfridrichovska@hospital-pe.cz

Sekretářka: Lenka Hadravová, telefon 565 355 102, e-mail lhadrav@hospital-pe.cz

Sekretářka: Marie Koutníková, telefon 565 355 103, e-mail mkoutnik@hospital-pe.cz

Knihovna: Ing. Katarína Truplová, telefon 565 355 120, e-mail ktruplova@hospital-pe.cz

Personální oddělení: Hana Koubková, telefon 565 355 121, e-mail hkoubkova@hospital-pe.cz
Vzdělávání: Mgr. Vladislava Nováčková, Telefon 565 355 122, e-mail vnovackova@hospital-pe.cz

FAX 565 355 274

Kde nás najdete:

Z důvodu rekonstrukce budovy ředitelství je ředitelství přestěhováno do 2. patra budovy kde sídlí radioterapeutická ambulance (RTO).
Charakteristika Úsek kanceláře ředitele zajišťuje servis, administrativní podporu a provozní podmínky pro činnost managementu nemocnice, přijímá a vyřizuje stížnosti, vede právní agendu, vydává organizačně řídící normy, organizuje vzdělávací aktivity zaměstnanců i laické veřejnosti a zajišťuje a koordinuje styk se sdělovacími prostředky a veřejností.