Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky

Naší nemocnici bylo schváleno poskytnutí dotace – finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů – na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky v hodnotě cca 93 mil. Kč..

Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti, bezpečnosti a efektivity návazné péče poskytované Nemocnicí Pelhřimov prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení a zdravotnických prostředků, které slouží pro poskytování zdravotních služeb. K realizaci projektu dojde v průběhu roku 2017 a 2018. Novými přístroji budou vybavena oddělení ARO, interní a chirurgická JIP, Centrální operační sály a centrální sterilizace, Gastroenterologická ambulance, oddělení RDG, novorozenecké oddělení, rehabilitace a další.