„Doktora se nebojíme, aneb s úsměvem do nemocnice“

Ve dnech 20. 10. a 4. 11. 2016 proběhl na dětském oddělení  Nemocnice Pelhřimov projekt „Doktora se nebojíme, aneb s úsměvem do nemocnice“ pod vedením Mgr. Pavlíny Fridrichovské a zaměstnanců dětského oddělení. Tento program proběhl ve spolupráci s VZP, která mimo jiné odměnila děti drobnými dárky. Zúčastnilo se 180 dětí základních škol Pražská a Osvobození Pelhřimov.  Akce byla jednou z aktivit Programu podpory zdraví a prevence, které Nemocnice Pelhřimov pořádá.