Rehabilitace pro pacienty

Rehabilitace

Rehabilitace je dlouhodobá činnost, která pomáhá pacientovi k co nejlepšímu návratu do života. Nikdo na jejím začátku netuší, jak se bude vyvíjet, jak úspěšná bude. Pacient se u nás setkává již v prvních dnech po prodělané CMP s rehabilitací, přestože často velmi málo vnímá a spolupracuje. Jde nám zejména o snahu zachovat hybnost postižených končetin na úrovni před mozkovou příhodou.

RHB by měla začít co nejdříve. Je to nesmírně důležité zejména z důvodů zachování dobré hybnosti, ale také k zabránění nežádoucích projevů jako jsou kontraktůry, spasmy svalů, nesprávné pohybové stereotipy. Je třeba cvičit vytrvale, protože se neví kdy začne být pacient schopen spolupracovat. Naše fyzioterapeutka tyto zásady zná velmi dobře, bohužel ale má omezený čas a pacient zpravidla není jediný, o kterého je třeba pečovat. Přestože nejste odborníky, provádějte, když přijdete na návštěvu jednoduché cviky s vaším milovaným blízkým. Naše fyzioterapeutka po předešlé domluvě vám ráda podá odbornou instruktáž.

Fyzioterapeut: Martina Janů

email: mjanu@hospital-pe.cz

telefon: 565 355 368

Tyto pravidla platí i pro logopedickou péči, protože včasný nácvik řeči je nezbytný. Jde totiž o velmi složitou životní situaci, kdy váš blízký trpí na podkladě CMP poruchou řeči. Jedná se o poruchu produkce řeči (pacient rozumí, ale nekomunikuje), poruchu porozumění (pacient řeč produkuje, ale mluvenému slovu nerozumí), velmi často se setkáváme s poruchou řeči totální (pacient nemluví, ani nerozumí), je tedy nezbytně nutné přistupovat k takovému člověku velmi lidsky a s dostatečnou empatií.