Rady pacientům – neurologie

Rady pacientům

Chystáte se do nemocnice poprvé? Žaludek se vám při této myšlence lehce svírá, a tak trochu nevíte do čeho jdete? Tak neváhejte a přečtěte si následující rady. Připravili jsem pro vás malé seznámení s tím, jak bude váš pobyt na neurologickém oddělení v Pelhřimově probíhat a doufáme, že vám pomůžeme zahnat zbytečné obavy. Tak tedy stres a obavy nechte doma.

Co vám doporučujeme vzít s sebou do nemocnice

  • Občanský průkaz
  • Průkaz zdravotní pojišťovny
  • Doporučení k hospitalizaci a výsledky vašich vyšetření (pokud máte)Potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud vám bylo vystaveno)
  • Hygienické potřeby (vložky, plenkové kalhotky,…)
  • Osobní potřeby (pyžamo, noční košili, župan, ponožky, přezůvky…)
  • Kompenzační pomůcky, které používáte (brýle, hůl, naslouchadlo, zubní protéza,…)
  • Léky, které pravidelně užíváte – patří sem i seznam pravidelně užívaných léků včetně dávkování. U akutně hospitalizovaných pacientů prosíme o dodání seznamu rodinnými příslušníky

Po přijetí

Na oddělení vám bude přiděleno lůžko a budete informováni kdo je vaším ošetřujícím lékařem. Sestra vás seznámí se všemi informacemi provozu oddělení.

Cenné věci

Šperky, větší obnos peněz apod. ponechte doma. V případě, že jste si je do nemocnice vzal(a), odevzdejte je proti potvrzení sestře, při přijetí na lůžkové oddělení. Budou vám uloženy do centrálního nemocničního trezoru. Notebook můžete na oddělení používat (wifi k dispozici). Upozorňujeme však ale, že není v možnostech personálu zabezpečit váš majetek proti ztrátě, zcizení či poškození.

Léky

Informujte lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte. Vezměte si je s sebou a odevzdejte po příchodu na oddělení zdravotní sestře. Váš ošetřující lékař rozhodne, zda je zařadí do spektra léků, které vám budou podávány během nemocniční léčby. Neužívejte žádné léky, o kterých není informován váš ošetřující lékař. Veškeré léky budete dostávat v přesných dávkách a časech sestrou. Při propuštění do domácího ošetřování vám budou léky, které jste si přinesli vráceny.

Stravování – dietní režim

Předepsaná dieta je nedílnou součástí léčby. Vaši dietu předepisuje ošetřující lékař s ohledem na vaše onemocnění. Diety jsou připravovány odbornými dietologickými pracovníky. Strava přichází na oddělení již připravená přesně pro vás, formou tabletového (uzavřeného) systému. Během léčby je zakázáno konzumovat alkohol. Donesené potraviny, máte možnost si uložit do ledničky. Je nutné si je popsat jménem a datem, kdy jste jídlo do ledničky vložili. Upozorňujeme, že krájené uzeniny mají trvanlivost pouze 24 hodin.

Kouření

Je všeobecně udáváno jako rizikový faktor při vzniku mnoha onemocnění. V rámci prevence, léčby nemocí a výchovy ke zdravému způsobu života je v celém areálu nemocnice, tedy i na našem oddělení kouření zakázáno.

Prádlo a ošacení

Vaše civilní oblečení a zavazadla budou uloženy přímo na oddělení na určeném místě – v šatně pacientů. Osobní prádlo si můžete ponechat ve vašem stolečku u lůžka.

Při propuštění

Při propuštění budete informovaní svým ošetřujícím lékařem o dalším doporučení na léčení a obdržíte písemnou propouštěcí zprávu pro vašeho praktického lékaře.

Telefonické informace

Telefonické informace lze podávat pouze kontaktní osobě po sdělení hesla.