Monitory dechu

Nadace Křižovatka dnes předala 8 nových monitorů dechu Babysense v hodnotě 23.760,- Kč na Dětském oddělení
Nemocnice Pelhřimov, kde přístroje převzal primář oddělení MUDr. Stanislav Houštěk. Přístroje byly zakoupeny z finančních darů, které poskytla firma STRABAG, a.s. a pomáhají nám chránit novorozence před Syndromem náhlého úmrtí.

O Nadaci Křižovatka
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice po celých 20 let své existence aktivně věnuje
podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům
a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je
registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými
testy. Tento monitor dechu nejen hlídá zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv
nepravidelnosti dechu děťátka a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc rodiče, který může v případě
potřeby včas poskytnout dítěti první pomoc.
Během svého působení se nadaci podařilo zajistit monitory dechu pro nemocnice a porodnice v hodnotě
více jak 25 mil. korun.

O projektu „Maminko, dýchám“
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická,
novorozenecká a JIP oddělení monitory dechu pro každé lůžko/miminko. Dále pak umožnit rodičům
vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

Syndrom náhlého úmrtí kojenců „SIDS“
K „SIDS“ dochází nejčastěji u dětí od narození do šesti měsíců. Dochází k němu náhle a neočekávaně u dětí,
které nejeví žádné zdravotní problémy. Přichází bez varovných signálů, když dítě spí, a proto je monitor
dechu jako anděl strážný, který hlídá dech těch nejmenších.

Monitory dechu si mohou rodiče u nás také zapůjčit. Více informací poskytne personál dětského oddělení.