Edukačním centrem projde ročně 140 pacientů

Již od roku 2011 funguje v pelhřimovské nemocnici edukační centrum při ortopedickém oddělení. Jeho cílem je připravit pacienty k plánované operaci výměny kloubů ramenních, kyčelních a kolenních (TEP) a poskytnout pacientům veškeré potřebné informace. Ročně jím projde kolem 140 zájemců. Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov provede ročně přes 1100 operací.

V posledních letech se značně změnil postoj pacientů k jejich zdraví a hlavně výrazně stouply nároky na kvalitu péče poskytované ošetřujícím personálem. Pacient nejen musí vědět, jaký výkon jej čeká, ale také ho většinou zajímá, jak bude daný zákrok probíhat. U všech invazivních výkonů musí také podepsat informovaný souhlas. Zejména větší zákroky, ke kterým totální endoprotézy patří, budí u pacientů jisté obavy. Cílem osobních setkání a edukačních materiálů proto je informovat, ukázat a psychicky podpořit naše pacienty.

V edukačním centru se pacientovi věnuje specialista v oboru ortopedie MUDr. Jiří Běhounek ml., vrchní sestra ortopedického oddělení Mgr. Lada Razimová a k dispozici je také fyzioterapeutka. Základem je osobní přístup. „Při osobních setkáních, která pořádáme pravidelně jednou za měsíc, získá pacient informace o průběhu operace, péči před a po operaci na lůžkovém oddělení, ale i o pooperačních pomůckách, cvičení na lůžku, nácviku chůze o berlích a řadu dalších potřebných rad,“ sdělila Mgr. Lada Razimová. Důležitý pro pacienta při nástupu k operačnímu výkonu je také fakt, že jde do již známého prostředí a skutečnost, že po edukaci už zná někoho z personálu. Často kladenými otázkami jsou délka pobytu v nemocnici, délka celkové rekonvalescence, délka trvání operace nebo jak to probíhá na operačním sále.

Ročně lékaři ortopedického oddělení provedou kolem 160 totálních endoprotéz kyčlí, 100 totálních náhrad kolene a další desítky revizních operací, neboť totální endoprotézy mají svoji životnost a po určité době je nutná jejich výměna. „Čekací doba na operační výkon totální endoprotézy je různá, přibližně čtyři až šest měsíců,“ dodal primář ortopedického oddělení MUDr. Jaroslav Letocha. Pacient proto má dostatek času získat od personálu veškeré potřebné informace a zajistit si nutná předoperační vyšetření. I ti pacienti, kteří nechtějí osobní setkání, se mohou informovat, a to díky prezentacím na webových stránkách nemocnice. K dispozici jsou zde informační prezentace, kde pacienti naleznou veškeré informace s možností výtisku i s ilustračními obrázky.

Spektrum péče ortopedického oddělení je široké – dominantní podíl, kromě činnosti v souvislosti s ortopedickou ambulancí, zaujímají kloubní náhrady, ať už primární, nebo revizní. Ojediněle lékaři provádí operace jiných velkých kloubů. Druhou  objemově velkou skupinou výkonů jsou artroskopie – kolenních, ramenních, v menší míře pak hlezenních a kyčelních kloubů. Ve spolupráci s chirurgickým oddělením participuje ortopedie na traumatologii, a to zejména na zlomeninách horního konce stehenní kosti. Dalším spektrem je komplexní ortopedie nohy a přednoží.