DOSANKA

DOSANKA

DOMUS = doma, SANATIO =zdraví, KAPTATIO = získávat

domácí zdravotní péče

 

Adresa:           

DOSANKA
Nemocnice Pelhřimov, p.o.                 
Slovanského bratrství 710
393 38  Pelhřimov
Telefon:         565 355 598, záznamník
Mobil:           731 619 170-1

Domácí zdravotní péče je zvláštním typem ambulantní péče. Je vykonávána kvalifikovanými zdravotními sestrami a sestrami se specializací.

Úkolem a posláním je zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči všem pacientům/klientům regionu Pelhřimov v jejich vlastním sociálním prostředí.

Své služby poskytuje domácí zdravotní péče DOSANKA 24 hodin denně,  7 dnů v týdnu.    Pracovní doba se řídí potřebami pacientů/klientů a rozsahem objednané péče.

VYŽÁDÁNÍ PÉČE

Péče vyžádaná lékařem
Domácí zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění indikuje   p o u z e:    

 • praktický lékař (platnost maximálně 1 měsíc i opakovaně)
 • ošetřující lékař lůžkového zařízení po ukončení hospitalizace (platnost 14 dní)

Rozsah hrazené péče stanovuje zásadně lékař, požadavek je vyhotoven písemně na předepsaném tiskopise. Domácí zdravotní péči je možné indikovat až do rozsahu 3 hodin denně.

Péče vyžádaná klientem

domácí zdravotní péči může požádat sám klient, nebo jeho rodina. V tom případě si hradí veškeré náklady.

Odmítnutí péče

DOSANKA může odmítnout poskytnutí péče, pokud rozsah péče překračuje možnosti oddělení.

N a b í z  í m e     následující služby pro nemocné všech věkových kategorií s krátkodobým či dlouhotrvajícím onemocněním:

 • celková péče u ležících pacientů
 • péče o částečně mobilní pacienty
 • převazy
 • péče o permanentní katetry
 • prevence, popřípadě léčba proleženin
 • ošetřování bércových vředů a dlouhodobě se nehojících ran
 • podávání léků, aplikace injekcí
 • kontrola fyziologických funkcí
 • odběr krve a ostatního biologického materiálu
 • aplikace insulinu a nácvik
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • hospicová péče
 • další odborné výkony