Centrální operační sály a sterilizace

Primář     MUDr. Oldřich Krumpl
 telefon  565 355 240
 email  okrumpl@hospital-pe.cz 
 Vedoucí pracovník oddělení
 
    Viktor Nevšímal
telefon 565 355 240
 email  vnevsimal@hospital-pe.cz 
Kde nás najdete hlavní lůžková budova, 4.NP
Charakteristika oddělení, spektrum péče
Oddělení centrálních operačních sálů tvoří komplex velmi moderních operačních sálů s veškerým technologickým a personálním zázemím. Operační sály umožňují provádět rozsáhlé spektrum operací podle požadavků ostatních oborů. Celková koncepce sálů je nadčasová a umožňuje využití nových technologií.

Centrální operační sály jsou umístěny ve IV. nadzemním podlaží pavilonu akutní medicíny /PAM/ nemocnice. Sály jsou čtyři a mají statut uzavřeného oddělení. Dispozičně těsně navazují na centrální sterilizaci. Stavebně se jedná o modulární vestavěné operační sály s antistatickými podlahami. Celý prostor je plně klimatizován. Každý sál COS má vlastní přípravnu, přes kterou je pacient na sál transportován. Tato místnost slouží k přípravě pacienta před výkonem a ke krátkodobému dohledu po operačním výkonu. Dále se v II. nadzemním poschodí nacházejí dva zákrokové sály. V jejich prostoru je umístěn ještě ambulantní sálek.

Plánované operační výkony se provádí dle dlouhodobého rozpisu operačních sálů. Mimořádné operační výkony mají přednost před plánovaným programem, jejich provedení se řeší ihned po domluvě všech zúčastněných. Hromadná neštěstí jsou řešena dle traumatologického plánu.

Centrální sterilizace svou polohou i činností těsně navazuje na centrální operační sály. Provozně se sterilizace dělí na 3 části. Na část „mokrou“, zajišťující příjem materiálu, jeho dekontaminaci, mechanické očistění a osušení.  Na část „suchou“, ve které je prováděno sestavování nástrojů do kontejnerů – setování, balení nástrojů, obvazového materiálu a některých přístrojů do obalového materiálu, jejich sterilizace. Třetí částí je skladování a expedice vysterilizovaného materiálu.

Přístup do prostorů COS, zákrokových sálů a centrální sterilizace je dovolen pouze osobám povolaným, tzn. zaměstnancům COS a CS nebo pracovníkům jiných oddělení, vykonávající zde své pracovní pověření. Jiné osoby mohou do těchto prostor vstupovat jen s výslovným souhlasem primáře nebo vrchní sestry oddělení.

Nemocnice Pelhřimov nabízí jiným zdravotnickým zařízením, ale i nezdravotnickým subjektům, možnost sterilizace zdravotnického a ostatního materiálu v souladu s platnými právními předpisy a postupy.

Případné bližší informace o žádankách, příjmu a výdeji materiálu podá Mgr. Klára Bártů na telefonním čísle 565 355 740, nebo na elektronické adrese kbartu@hospital-pe.cz.

Informace týkající se uzavření smlouvy je možné získat na telefonních číslech 565 355 102 a 565 355 131, nebo na elektronické adrese hospital@hospital-pe.cz.

Ceník výkonů sterilizace rok 2021

Žádanka o sterilizaci (formát xlsx) Microsoft office

Žádanka o sterilizaci (formát ods) LibreOffice

Návod k vyplnění žádanky pro sterilizaci zdravotnických prostředků