Školíme děti v první pomoci a zdravé stravě

Co je zdravé jíst a co ne? Jaké množství tekutin bychom měli pozřít za den? Jak poskytnout první pomoc? … a celou řadu dalších otázek pokládají žáci pátých a devátých tříd Základní školy Na Pražské v Pelhřimově v rámci našich návštěv. Mgr. Pavlína Fridrichovská, Dis. z dětského oddělení každým rokem školí žáky v oblasti zdravé výživy a poskytování první pomoci, na které je zacílen náš projekt Zdraví do škol. Přednášky jsou zaměřené tak, aby  doplňovaly výuku ŠVP ve škole. Jde o interaktivní přednášky, kde se kontrolují svačiny, zda splňují svoji kvalitou a obsahem požadavky zdravé svačinky, kontroluje se pitný režim a režim dne u dětí, včetně sportovních aktivit, obvazují se „rány“ a simuluje se telefonní hovor na dispečink záchranné služby. Ve vyšších ročnících si pak studenti sestavují vlastní jídelníček včetně počítání kalorických hodnot, apod. Proškoleno bývá každoročně více jak sto studentů v této škole.

Dalším podobným projektem dětského oddělení zaměřeným na mládež je „Doktora se nebojíme, aneb s úsměvem do nemocnice“. „Projekt je určen dětem ze základních a mateřských škol. Pokud nám to naše pracovní vytížení dovolí, snažíme se na našem oddělení představit dětem lidské tělo, hrajeme si na lékaře a sestřičku s panenkou Cecilkou. Vše je zaměřeno na první pomoc a prevenci dětských úrazů.  Děti se také seznámí s lékařskými přístroji, vybavením lékárničky, poslechnou si srdíčo a dýchání fonendoskopem, sestavují kostru těla,“ upřesnila Mgr. Fridrichovská.

Nemocnice může ovlivnit okolní společnost prostřednictvím veřejných aktivit zaměřených na rizikové faktory a životní styl. Mezi tyto aktivity patří nejen návštěvy ve školách, ale i různé preventivní akce, které každoročně pořádáme jako je Den pro zdraví, den hygieny rukou, Den diabetu, Světový den trombózy či Den proti kouření.

Nemocnice Pelhřimov se v roce 2011 připojila k mezinárodní síti nemocnic poskytující zdravotní služby podporující zdraví ( http://www.hphnet.org/ ) a je držitelem certifikátu Nemocnice podporující zdraví – HPH (Health Promoting Hospitals). Neposkytujeme jen vysoce kvalitní komplexní lékařské a ošetřovatelské služby, ale také rozvíjíme identitu organizace, která zahrnuje cíle podpory zdraví jak u zaměstnanců, tak široké veřejnosti.