Dokumenty pro matriku, vystavení rodného listu dítěte

Dokumenty pro matriku, vystavení rodného listu dítěte

Pro potřeby matriky je nutné předložit tyto dokumenty:

Dítě narozené za trvání manželství

-oddací list nebo jeho kopie

-dotazník na jména podepsaný oběma rodiči.

Dítě narozené rozvedené matce

-rodný list matky

-dotazník na jména podepsaný matkou dítěte

-rozsudek o rozvodu matky s nabytím právní moci.

Dítě narozené rozvedené matce do 300 dnů po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu

-rozsudek o rozvodu matky s nabytím právní moci

-oddací list

-dotazník na jména podepsaný matkou dítěte a bývalým manželem.

Dítě narozené nesezdanému páru (příjmení dítěte po otci)

-originál dokladu souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství před matričním úřadem

-dotazník na jména podepsaný oběma rodiči.

Dítě narozené nesezdanému páru (příjmení dítěte po matce)

-rodné listy obou rodičů

-dotazník na jméno podepsaný oběma rodiči.

Originály dokladů obdržíte zpět s rodným listem dítěte, který si vyzvednete osobně na matrice po předložení průkazu totožnosti týden po narození dítěte. Rodný list může vyzvednout jen jeden z rodičů.

Bližší informace na tel. č. 565 351 146, 565 351 137