Předání do péče obvodním gynekologem

Obvodní gynekolog by těhotnou měl do naší péče předávat nejpozději po dokončeném 38. týdnu těhotenství, u rizkových těhotenství po 36. týdnu. Naši lékaři se tak mohou s dostatečným předstihem seznámit s anamnézou těhotné a s průběhem těhotenství.