Dobrovolnická činnost

Dobrovolnický program Nemocnice Pelhřimov

Dobrovolnický program probíhá v pelhřimovské nemocnici již od roku 2004. Tento program pro pacienty se snažíme neustále rozvíjet, inovovat a zkvalitňovat. Smyslem je zlepšení kvality péče o pacienty. Dobrovolník napomáhá k aktivizaci, motivaci, seberealizaci a psychické pohodě hospitalizovaných pacientů. Usnadňuje jejich zapojení do běžného života.

Pravidelné návštěvy dobrovolníků na pokojích pacientů Oddělení dlouhodobě nemocných doplňují i další aktivity jako posezení s harmonikou, masopust či tradiční zdobení perníčků v předvánočním čase. Na dětském oddělení čtení pohádek, odpolední hraní s dětmi či návštěvu čerta a Mikuláše. Vánoční výzdobu celé nemocnice. Dobrovolnictví v nemocnici je jedním z nejstarších dobrovolnických programů Dobrovolnického centra. Personál, pacienti, jejich rodinní příslušníci a návštěvy pacientů jsou informováni o dobrovolnickém programu v nemocnici.

Co je dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané ve svém volném čase, ze své dobré vůle ve prospěch jiných lidí (pravidelně 1–2x týdně nebo nepravidelně - dle časových možností) bez nároku na finanční odměnu.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je občan starší 15 let, který věnuje část svého času a energie do činnosti, která je časově a obsahově vymezena. Dobrovolníci zprostředkovávají pacientovi sociální kontakt a jsou zde prospěšní svou pouhou přítomností a ochotou naslouchat. Náplní činnosti dobrovolníka v nemocnici je vyplňovat volný čas pacientů četbou, rozhovorem nebo je doprovázet na procházku. Dále může dobrovolník pro pacienty na oddělení realizovat různé tvůrčí činnosti. Dobrovolník nahrazuje pacientům kontakt s okolním světem. Dobrovolník je vázán mlčenlivostí. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale vhodně ji doplňuje a obohacuje.

Dobrovolníci v Nemocnici Pelhřimov

Pravidelná činnost - rozhovory s pacienty, naslouchání, četba, hraní deskových her

Jednorázové aktivity - tvořivé aktivity – výzdoba, zdobení perníčků, hudební vystoupení

Jak se stát dobrovolníkem v Nemocnici Pelhřimov?

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo: 

 • je komunikativní a vstřícný k lidem a jejich požadavkům i náladám  
 • je ochoten část svého volného času  věnovat ve prospěch druhých 
 • dokáže naslouchat a nevadí mu prostředí nemocnice  
 • zaváže se spolupráci a umí držet slovo  
 • zúčastní se vstupního školení a poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu  

 

Každý, kdo má chuť pomáhat druhým a zejména našim hospitalizovaným pacientům, může kontaktovat koordinátora dobrovolníků:

 • organizace FOKUS Vysočina, telefon: +420 606 029 727
 • koordinátorky dobrovolníků Nemocnice Pelhřimov:

Pavla Hrdoušková, DiS., telefon: +420 731 619 185

email: phrdouskova@nempe.cz

Mgr. Pavlína Fridrichovská, DiS., telefon: +420 734 439 161

email: pfridrichovska@nempe.cz

 

Všichni Vám poskytneme informace o možnosti zapojení se do dobrovolnictví, jeho dostupnosti a rozsahu. Domluvíme si osobní schůzku, na které se dozvíte podrobnější informace.  

Těšíme se na Vás.

 

Aktuální potřeba aktivit, do kterých se můžete zapojit:

 • společník – pravidelně jednou až dvakrát týdně docházející dobrovolník za konkrétním pacientem – společné trávení volného času (čtení, luštění, procházka, povídání, hraní her.…)  
 • odpolední čtení – dle výběru pacienta čtení z denního tisku či oblíbené knihy  
 • hráč – jednou až dvakrát týdně odpolední hraní deskových her, karet
 • zařizování pochůzek, nákupů, tzv. doplňkový prodej= možnost pro pacienty zakoupit si chybějící maličkosti – základní hygienické potřeby, noviny, drobné pochutiny a pití atd.  
 • IT technologie – asistence u PC/tabletu/telefonu
 •              pomoc při pořádání jednorázových akcí – Vánoční a Velikonoční výtvarné dílny,  posezení s harmonikou, výroba dekorací

 

Příklady dobrovolnické činnosti - fotodokumentace