Nácvik evakuace v NEMPE

V úterý 8. března odpoledne nacvičovala nemocniční hasičská jednotka – JSDH Nemonice Pelhřimov – evakuaci pacientů na oddělení dlouhodobě nemocných. „Vzhledem k tomu, že na tomto oddělení jsou převážně imobilní pacienti a nedostatečné kapacity evakuačních výtahů, byla lůžka vybavenaspeciálními evakuačními podložkami. Ty usnadňují a především urychlují evakuaci pacientů z této budovy,“ řekl velitel jednotky Petr Adam.

Pořízení podložek bylo financováno z dotaze Kraje Vysočina. Celkem bylo pořízeno 30 podložek v ceně 70 tisíc Kč. Nácviku byl přítomen také personál oddělení, který si vyzkoušel sundání pacientů z lůžka a přepravu ke schodišti.Nácvik je součástí traumaplánu nemocnice.

Naše nemocnice je jedinou v České republice, která má vlastní jednotku DOBROVOLNÝCH hasičů z řad zaměstnanců nemocnice. Ty veškeré aktivity provádí bez nároku na honorář. V loňském roce provedli v areálu nemocnice celkem 15 zásahů. Zároveň podstupují speciální výcvik například na vnikání do uzavřených prostor, hromadné cvičení hašení požáru s ostatními jednotkami dobrovolných hasičů, apod.