Den otevřených dveří pro studenty gymnázií 2016

Den otevřených dveří pro studenty 3. a 4. ročníků gymnázia se konal ve čtvrtek 7. dubna 2016. Více jak sedmdesát zájemců o lékařské i nelékařské povolání si prohlídlo většinu provozů naší nemocnice. Cílem každoroční akce je motivovat studenty k výběru vysokoškolského studia medicíny či jiných nelékařských zdravotnických profesí. Nejvíce „potencionální lékaře“ zaujalo oddělení ARO, ortopedie, interní oddělení, ale i práce lékařů na Emergency nebo oddělení nukleární medicíny. Měli totiž možnost navštívit anesteziologicko-resuscitační oddělení, pohovořit s ortopedy o operačních výkonech a osahat si implantáty nebo vidět, jak se dělá sono srdce pacientovi. Zájemci o nelékařské povolání pak nahlédli do našich laboratoří nebo viděli moderní pracoviště oddělení hematologie a transfúziologie.

„Nedostatek lékařů, ale třeba i fyzioterapeutů či radiologických asistentů, je tématem, kterému se musíme věnovat. Celá řada studentů v tomto věku teprve vybírá obor svého dalšího studia na vysoké škole a my se je touto cestou snažíme motivovat pro práci zdravotníka a ukázat krásu našeho povolání,“ řekl náměstek pro léčebnou péči MUDr. Jaroslav Houser.

V roce 2015 zavítalo na prohlídku nemocnice zhruba šedesát studentů z Humpolce, Pacova a Pelhřimova. Nachystána pro ně i letos byla prohlídka Emergency, JIP chirurgických a interních oborů, radiodiagnostického oddělení a oddělení nukleární medicíny, hematologie či klinické biologie, ale i ortopedie, porodnického nebo dětského oddělení.  „Obvykle rozdělíme studenty do několika skupin podle jejich zájmu a zaměření,  tedy zda zvažují lékařské či nelékařské povolání. Pro každou skupinu je vybrán jiný okruh prohlídky. Podívají se i do míst, která jsou pacientům běžně nedostupná,“ sdělila Mgr. Vladislava Nováčková z personálního oddělení nemocnice. V průběhu exkurze se studenti setkávávají s lékaři, sestrami, laboranty a získávají od nich celou řadu informací týkajících se zdravotnických profesí či studia.

Problematika nedostatku lékařů se dotýká nemocnic na Vysočině stejnou měrou jako ostatních zdravotnických zařízení v republice. Aktuální plán personální politiky naší nemocnice se zaměřuje zejména na získání lékařů, ale volná místa jsou i pro zdravotní laboranty, laboratorní asistenty či nutriční terapeuty.