Duchovní služby

Duchovní služby, spirituální péče

  • V oslabení nemocí potřebuje většina lidí pomoc a podporu buď proto, že se ocitají v nové a pro ně neznámé situaci, nebo proto, že se nemohou opírat o ty spirituální hodnoty, které dosud hrály v jejich životě velkou roli. Neměli byste být ponecháni jen svým vlastním myšlenkám, pochybnostem a obavám bez možnosti mluvit o nich s někým, komu důvěřuje. Velkou roli zde sice sehrává rodina, ale pochopit spirituální a existenciální rozměr utrpení, nemoci a smrti, zároveň uzdravující, usmiřující a pomáhající sílu naděje a důvěry, může zajistit především duchovní, kněz.

     V možnostech Nemocnice Pelhřimov je však zajistit služby pouze duchovních římskokatolické církve.

  • Farář farnosti Pelhřimov, okrskový vikář P. Mgr. Josef Sláčík – telefon: 731 402 888,
  • Farní vikář a kaplan pro mládež P. Mgr. Martin Brácha – telefon: 721 074 647.

     V případě, že jste zvyklý chodit pravidelně na mše, pak Vám můžeme prostřednictvím sociální pracovnice, zprostředkovat návštěvu akolyty (pomocník kněze). Tato návštěva se koná pravidelně v neděli mezi 8.30 hod. a 11 hod. přímo u lůžek pacientů.

ü Akolyta – Bc. Petr Blažek – telefon: 721 381 499.

Pokud jste jiného vyznání, záleží na Vašem rozhodnutí, zda využijete návštěvy kněze římskokatolické církve. V opačném případě Vám zajištění duchovních potřeb musí zprostředkovat Vaše rodina, či jiná blízká osoba.

     Při dalších potřebách se můžete obrátit na naše sociální pracovnice, které Vám velmi rády poradí.

  • Hana Hunalová, DiS. – tel.: 731 619 114, 565 355 565 (660)
  • Pavla Hrdoušková, DiS. – tel.: 731 619 185, 565 355 565 (660)

 Návštěvu duchovních je Vám zdravotnický personál povinen umožnit s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav a chod daného oddělení (vizity, koupání, výkony,….).