Zubní pohotovost

Pelhřimov, III. ZŠ, Pražská 1543

Nemocnice Pelhřimov je od 1.1.2008 pověřena zřizovatelem – KÚ Vysočina – i k zajišťování zubní pohotovosti.
Ve spádové oblasti okresu Pelhřimov je zubní pohotovost zajišťována privátními zubními lékaři v jednotlivých soukromých zubních ambulancích. To znamená, že jeden den může být služba zajišťována lékařem v Humpolci a druhý den v Pacově, Pelhřimově, Kamenici nad Lipou, apod.
Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou veřejně prezentovány před vstupy do zubních ambulancí, dále jsou k dispozici na vrátnici nemocnice – telefon 565 355 111, lékařské pohotovosti – telefon 565 355 397 a 565 323 089.
Je nanejvýš vhodné, aby každý občan, který potřebuje v době pracovního klidu vyhledat stomatologické ošetření, si předem telefonicky na vrátnici nemocnice ověřil, zda platí veřejně prezentovaný rozpis zubní pohotovosti.

Rozsah služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 – 12:00 hodin.

Od 1. ledna 2008 se platí za ošetření na LPS regulační poplatek 90,- Kč.

Zubní pohotovostní služba je zajišťována v ambulancích jednotlivých zubních lékařů dle předem stanoveného rozpisu.

ZUBNÍ POHOTOVOST MOŽNO OVĚŘIT NA TELEFONU: 565 355 111.

Rozpisy služeb zubních lékařů v daných okresech Kraje Vysočina jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých nemocnic.

06.06.2020 / Sobota MUDr. Magdalena Truhlářová Humpolec, Masarykova 885
07.06.2020 / Neděle MUDr. Milan Čekal Humpolec, Masarykova 885
     
13.06.2020 / Sobota MUDr. Josef Pešek Pacov, Ant. Sovy 444
14.06.2020 / Neděle MUDr. Mário Votruba Humpolec, Masarykova 885
     
20.06.2020 / Sobota MUDr. Pavel Zapletal Kamenice n/L., nám. Čsl. armády 15
21.06.2020 / Neděle Zubní středisko V+V, s.r.o. Kostelec u Jihlavy 87
     
27.06.2020 / Sobota MUDr. Jaroslav Čáp Humpolec, Masarykova 885
28.06.2020 / Neděle MUDr. Hana Vášová Pacov, Žižkova 922