Zubní pohotovost

Pelhřimov, III. ZŠ, Pražská 1543

Nemocnice Pelhřimov je od 1.1.2008 pověřena zřizovatelem – KÚ Vysočina – i k zajišťování zubní pohotovosti.
Ve spádové oblasti okresu Pelhřimov je zubní pohotovost zajišťována privátními zubními lékaři v jednotlivých soukromých zubních ambulancích. To znamená, že jeden den může být služba zajišťována lékařem v Humpolci a druhý den v Pacově, Pelhřimově, Kamenici nad Lipou, apod.
Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou veřejně prezentovány před vstupy do zubních ambulancí, dále jsou k dispozici na vrátnici nemocnice – telefon 565 355 111, lékařské pohotovosti – telefon 565 355 397 a 565 323 089.
Je nanejvýš vhodné, aby každý občan, který potřebuje v době pracovního klidu vyhledat stomatologické ošetření, si předem telefonicky na vrátnici nemocnice ověřil, zda platí veřejně prezentovaný rozpis zubní pohotovosti.

Rozsah služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 – 12:00 hodin.

Od 1. ledna 2008 se platí za ošetření na LPS regulační poplatek 90,- Kč.

Zubní pohotovostní služba je zajišťována v ambulancích jednotlivých zubních lékařů dle předem stanoveného rozpisu.

ZUBNÍ POHOTOVOST MOŽNO OVĚŘIT NA TELEFONU: 565 355 111.

Rozpisy služeb zubních lékařů v daných okresech Kraje Vysočina jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých nemocnic.

05.06.2021 / Sobota MUDr. Marie Málková Pelhřimov, ZŠ Komenského 1465
06.06.2021 / Neděle MUDr. Josef Pešek Pacov, Ant. Sovy 444
     
12.06.2021 / Sobota MUDr. Aleš Miletín Černovice, Mariánské náměstí 718
13.06.2021 / Neděle MUDr. Stanislav Mrvka Počátky, Žirovnická 422
     
19.06.2021 / Sobota MUDr. Marcela Otáhalová Kamenice nad Lipou, Masarykova 355
20.06.2021 / Neděle MUDr. Lenka Pekařová Pacov, Žižkova 922
     
26.06.2021 / Sobota MUDr. Jana Mikulcová Pacov, Žižkova 922
27.06.2021 / Neděle MUDr. Pavel Rous Zubní středisko, Červená Řečice 5