Zubní pohotovost

Pelhřimov, III. ZŠ, Pražská 1543

Nemocnice Pelhřimov je od 1.1.2008 pověřena zřizovatelem – KÚ Vysočina – i k zajišťování zubní pohotovosti.
Ve spádové oblasti okresu Pelhřimov je zubní pohotovost zajišťována privátními zubními lékaři v jednotlivých soukromých zubních ambulancích. To znamená, že jeden den může být služba zajišťována lékařem v Humpolci a druhý den v Pacově, Pelhřimově, Kamenici nad Lipou, apod.
Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou veřejně prezentovány před vstupy do zubních ambulancí, dále jsou k dispozici na vrátnici nemocnice – telefon 565 355 111, lékařské pohotovosti – telefon 565 355 397 a 565 323 089.
Je nanejvýš vhodné, aby každý občan, který potřebuje v době pracovního klidu vyhledat stomatologické ošetření, si předem telefonicky na vrátnici nemocnice ověřil, zda platí veřejně prezentovaný rozpis zubní pohotovosti.

Rozsah služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 – 12:00 hodin.

Od 1. ledna 2008 se platí za ošetření na LPS regulační poplatek 90,- Kč.

Zubní pohotovostní služba je zajišťována v ambulancích jednotlivých zubních lékařů dle předem stanoveného rozpisu.

ZUBNÍ POHOTOVOST MOŽNO OVĚŘIT NA TELEFONU: 565 355 111.

Rozpisy služeb zubních lékařů v daných okresech Kraje Vysočina jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých nemocnic.

 

 
02.02.2019 / Sobota MUDr. Naděžda Palírová Humpolec, Masarykova 885
03.02.2019 / Neděle MUDr. Lenka Pekařová Pacov, Žižkova 922
     
09.02.2019 / Sobota MUDr. Josef Pešek Pacov, Ant. Sovy 444
10.02.2019 / Neděle MUDr. Pavel Rous ZS, Červená Řečice 5
     
16.02.2019 / Sobota MUDr. Simona Šimanovská Pelhřimov, Osvobození 1699
17.02.2019 / Neděle MUDr. Veronika Škodová Pelhřimov, Zubní středisko Agrostroj
     
23.02.2019 / Sobota MUDr. Magdalena Truhlářová Humpolec, Masarykova 885
24.02.2019 / Neděle MUDr. Hana Vášová Pacov, Žižkova 922