Zubní pohotovost

Pelhřimov, III. ZŠ, Pražská 1543

Nemocnice Pelhřimov je od 1.1.2008 pověřena zřizovatelem – KÚ Vysočina – i k zajišťování zubní pohotovosti.
Ve spádové oblasti okresu Pelhřimov je zubní pohotovost zajišťována privátními zubními lékaři v jednotlivých soukromých zubních ambulancích. To znamená, že jeden den může být služba zajišťována lékařem v Humpolci a druhý den v Pacově, Pelhřimově, Kamenici nad Lipou, apod.
Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou veřejně prezentovány před vstupy do zubních ambulancí, dále jsou k dispozici na vrátnici nemocnice – telefon 565 355 111, lékařské pohotovosti – telefon 565 355 397 a 565 323 089.
Je nanejvýš vhodné, aby každý občan, který potřebuje v době pracovního klidu vyhledat stomatologické ošetření, si předem telefonicky na vrátnici nemocnice ověřil, zda platí veřejně prezentovaný rozpis zubní pohotovosti.

Rozsah služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 – 12:00 hodin.

Od 1. ledna 2008 se platí za ošetření na LPS regulační poplatek 90,- Kč.

Zubní pohotovostní služba je zajišťována v ambulancích jednotlivých zubních lékařů dle předem stanoveného rozpisu.

ZUBNÍ POHOTOVOST MOŽNO OVĚŘIT NA TELEFONU: 565 355 111.

Rozpisy služeb zubních lékařů v daných okresech Kraje Vysočina jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých nemocnic.

 

01.06.2019 / Sobota MUDr. Simona Šimanovská Pelhřimov, Osvobození 1699
02.06.2019 / Neděle MUDr. Mário Votruba Humpolec, Masarykova 885
     
08.06.2019 / Sobota MUDr. Pavel Zapletal Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 15
09.06.2019 / Neděle MUDr. Marie Khecková Pelhřimov, Třída Legií 1149
     
15.06.2019 / Sobota MUDr. Jaroslav Čáp Humpolec, Masarykova 885
16.06.2019 / Neděle MUDr. Magdalena Truhlářová Humpolec, Masarykova 885
     
22.06.2019 / Sobota MUDr. Kateryna Derevianko Pelhřimov, ZŠ Osvobození 1881
23.06.2019 / Neděle MUDr. Dagmar Dvořáková Pelhřimov, Hodějovická 2254
     
29.06.2019 / Sobota MUDr. Iurii Gudko Horní Cerekev, Březinova 398
30.06.2019 / Neděle MUDr. Alena Hájková Žirovnice, Havlíčkovo náměstí 51