Název pro nový pětipodlažní pavilon

Vážení spoluobčané,

Nemocnice Pelhřimov vybírá vhodný název pro nový pětipodlažní pavilon, který se aktuálně staví v areálu nemocnice, hned vedle hlavní lůžkové budovy. V objektu budou sídlit dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, neurologické oddělení a řada ambulancí. Stavba vychází z potřeb pacientů a zdravotnického personálu. Moderní budova, která vyjde na 592 milionů korun bez DPH, bude propojená se stávajícími klíčovými provozy nemocnice třemi nadzemními spojovacími krčky, což přinese jasné zlepšení po stránce organizační, tedy snazší dostupnost centrálních operačních sálů, možnost rychlejšího řešení akutních stavů vyžadujících např. mezioborovou spolupráci. Pavilon bude splňovat nároky na moderní standard v poskytování lékařské péče na maximální možné úrovni.

Nemocnice má v současné době pojmenované budovy: pavilon akutní medicíny, pavilon ambulantních služeb nebo pavilon hematologie a transfúziologie.

Hlasovat můžete ze tří možných variant viz níže s tím, že pokud máte jiný návrh, zašlete ho na e-mail: aknapova@nempe.cz nebo na adresu Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, A. Knapová – tisková mluvčí, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov. Vybraný název zveřejníme v průběhu měsíce října.

Vyberte název pro nový pětipodlažní pavilon

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Legendy:

  • Centrální pavilon  – Nachází se v centru klíčových objektů nemocnice, nadzemní spojovací mosty od něj budou vedeny na tři strany – do pavilonu akutní medicíny, do objektu, ve kterém sídlí oddělení dlouhodobě nemocných a do stravovacího provozu. Pavilon je už nyní jednou z hlavních dominant nemocnice a uvedením do provozu zjednoduší organizaci napříč medicínskými obory.

  • Pavilon Jaroslava Pujmana  – Prim. MUDr. Jaroslav Pujman, významný chirurg, hlavní primář pelhřimovské veřejné nemocnice. V nemocnici působil v letech 1929 – 1963. Získal praxi i v ostatních lékařských oborech, zejména v interně, porodnictví, pediatrii, krčním a očním lékařství. Za jeho působení byla provedena přístavba chirurgie, postavena administrační budova, k hospodářské budově přistavěna kuchyně a prádelna s kotelnou, provedena nástavba hlavní budovy a boční přístavba, a byla dokončena stavba infekčního pavilonu. Busta Jaroslava Pujmana byla v roce 2012 slavnostně odhalena na místě současné stavby nového pavilonu.

  • Pavilon péče o rodinu – Pavilon bude zabezpečovat svými činnostmi péči o dětské pacienty od narození až po nejrůznější proměny a vývojové stupně v životě, zároveň však bude sloužit pro pacienty např. s neurologickými či interními diagnózami.