Očkování osob s chronickým onemocněním

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu COVID-19. Registrace na očkování probíhá prostřednictvím unikátního kódu, který osoba získá od svého ambulantního specialisty nebo od specializovaného pracoviště. V Nemocnici Pelhřimov se jedná o oddělení a ambulance:

 

Pneumologie: Žádosti o očkovací kód mohou pacienti zasílat na e-mail: trn@nempe.cz

Hematologie: Vydávání kódu pro očkování je v době mezi 11 – 13 hod, je vhodné volat číslo 731 637 884 nebo je možno požádat o vydání kódu přes emailovou adresu hemamb@nempe.cz

Neurologie: Žádost o očkovací kód mohou pacienti posílat na e-mail: neurologie@nempe.cz

Onkologie: Pacienti, kteří mají zájem o očkování v kategorii ,,osoby  s chronickým onemocněním“ a splní stanovená kritéria, tzn: na očkování mají nárok pacienti, u kterých probíhá nebo je naplánovaná protinádorová léčba nebo byla ukončena  před méně než 12 měsíci, si mohou o unikátní kód volat od po-čt od 13-14 hod. na tel. číslo  565 355 590 (kód jim bude v případě splnění výše uvedených kritérií sdělen telefonicky, nebo jim bude v případě zájmu vydán písemně). Na samotné očkování je nutné si přinést zprávu od lékaře.

 

Seznam osob s chronickým onemocněním naleznete zde.

Pomocí unikátního kódu je osobám zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to přes internetovou adresu registrace.mzcr.cz. Na očkovacím místě dokládají takto registrované osoby svůj zdravotní stav lékařskou zprávou.

Pro pohodlné a dostupné očkování osob této prioritní skupiny je v případě Vysočiny vhodná volba velkého očkovacího centra, které je schopno nabídnout rychleji volné termíny. Velká očkovací centra na Vysočině jsou bezbariérová, je zde vyhrazené parkování, s příjmem klientů pomohou asistenti na recepcích, průběh očkování trvá cca 35–40 minut. Po celou dobu jsou klienti center pod lékařským dohledem.

Pro spádovou oblast Pelhřimovska probíhá očkování v Očkovacím centru Pelhřimov, KD Máj, Třída Legií 1115. Unikátní kód bude mít omezenou platnost do 30. dubna 2021. Kód je určen pouze pacientovi a je zakázané jej předávat nebo sdělovat jakékoli jiné osobě. I nadále mohou chronici využít očkování u svých praktických lékařů.