TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ NA PROTILÁTKY COVID-19

TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ NA PROTILÁTKY COVID-19

Kvůli velkému zájmu o testování samoplátců na protilátky COVID-19 přidáváme od 8. února další odběrový den. Kromě středy a čtvrtka se budou odběry provádět v pondělí od 13 – 14 hodin. Tento a příští týden jsou termíny již obsazené.

Odběr krve bude prováděn na Oddělení klinické biochemie Nemocnice Pelhřimov (pracoviště je umístěno ve 2. poschodí pavilonu ambulantních služeb v horní části areálu Nemocnice Pelhřimov).

Důležité je předchozí objednání v elektronické aplikaci Kraje Vysočina https://odbery.kr-vysocina.cz/ a předem uhrazení poplatku za test ve výši 500,- korun. Vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Výsledky budou zaslány formou SMS do 48 hodin s tím, že si je každý bude moci vytisknout z krajské aplikace https://odbery.kr-vysocina.cz/. Tam také najdete další informace týkající se testování na protilátky.

 

Proč si nechat udělat test na protilátky?

  • Test na vyšetření přítomnosti protilátek proti COVID-19 v krvi může zjistit, zda jste přišli s virem do kontaktu a onemocnění prodělali. K této infekci mohlo dojít bez jakýchkoli příznaků
  • Test si může udělat každý, komu končí karanténa
  • Test není určen k diagnostice akutního onemocnění COVID-19
  • Vyšetření se provádí z žilní krve. Před odběrem je doporučena pouze lehčí strava a přiměřená hydratace nealkoholickými nápoji