TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ NA PROTILÁTKY COVID-19

TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ NA PROTILÁTKY COVID-19

Pokud uvažujete o testování na protilátky COVID-19, volné termíny v naší nemocnici jsou aktuálně ve středu 10. února a ve čtvrtek 11. února. Testuje se vždy v čase od 13 do 14 hodin. Důležité je předchozí objednání v elektronické aplikaci Kraje Vysočina https://odbery.kr-vysocina.cz/ a předem uhrazení poplatku za test ve výši 500,- korun.

Odběr krve bude prováděn na Oddělení klinické biochemie Nemocnice Pelhřimov (pracoviště je umístěno ve 2. poschodí pavilonu ambulantních služeb v horní části areálu Nemocnice Pelhřimov).

Důležité je předchozí objednání v elektronické aplikaci Kraje Vysočina https://odbery.kr-vysocina.cz/ a předem uhrazení poplatku za test ve výši 500,- korun. Vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Výsledky budou zaslány formou SMS do 48 hodin s tím, že si je každý bude moci vytisknout z krajské aplikace https://odbery.kr-vysocina.cz/. Tam také najdete další informace týkající se testování na protilátky.

 

Proč si nechat udělat test na protilátky?

  • Test na vyšetření přítomnosti protilátek proti COVID-19 v krvi může zjistit, zda jste přišli s virem do kontaktu a onemocnění prodělali. K této infekci mohlo dojít bez jakýchkoli příznaků
  • Test si může udělat každý, komu končí karanténa
  • Test není určen k diagnostice akutního onemocnění COVID-19
  • Vyšetření se provádí z žilní krve. Před odběrem je doporučena pouze lehčí strava a přiměřená hydratace nealkoholickými nápoji