Omezení funkčnosti pevných telefonních linek

Ve dnech 16. a 17. prosince bude docházet k výpadkům pevných telefonních linek v budovách v horní části areálu Nemocnice Pelhřimov – ODN, PAS, ústavní lékárna, DEO, Gyn-por., stará HTS, HTO, centrální sklad, centrální velín. Důvodem jsou stavební úpravy související s výstavbou nového pavilonu. Aktuálně se jedná o přeložky sítí.

Žádáme Vás proto o shovívavost. V příloze najdete aktuální telefonní čísla na jednotlivá oddělení.

 

DEO větší děti 736 512 275
DEO menší děti a JIP 731 619 134
novorozenické odd. 736 512 276
gyn.- por. oddělení a šestinedělí 731 619 130
porodní sál 736 512 277
hemodialýza 736 512 281
ODN I a II 736 512 282
ORL 731 615 122
OKB 736 512 284
neurologické oddělení 731 619 148
LSPP 736 512 285
lůžková rehabilitace 736 512 286
transfuzní oddělení 731 619 160
RTO 736 512 288
DOSANKA 731 619 170
lékárna 731 619 128
kuchyně 731 619 113
DZS 731 619 164
Prádelna 731 619 137
Velín 731 619 142, po pracovní době sloužící pracovník