Začala stavba nového pavilonu pro Nemocnici Pelhřimov

Pelhřimov – Na konci listopadu začala rozsáhlá modernizace areálu pelhřimovské nemocnice. Stavební části projektu, jehož cílem je vybudovat a sloučit tři oddělení: dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické, předcházejí přeložky inženýrských sítí. Ty s sebou nesou některá omezení pro zaměstnance, pacienty a ostatní návštěvníky areálu.

„V první fázi přípravných prací je třeba vyřešit přeložky medicinálního plynu, kanalizace a slaboproudé rozvody, které vedou přes prostory budoucího pavilonu, což si vynutí dílčí zásahy do běžného provozu. Od pondělí 30. listopadu 2020 je svah, který vede od Pavilonu akutní medicíny, konkrétně od křižovatky u chirurgických ambulancí až ke stravovacímu provozu, uzavřený,“ zdůraznil náměstek HTS pelhřimovské nemocnice Petr Adam.

Dopravní omezení uvnitř areálu nemocnice potrvají minimálně do konce tohoto roku.  Objízdná trasa pro průjezd nemocnicí vede okolo budovy radioterapeutického oddělení a patologie. „Chtěl bych všechny, kteří do areálu nemocnice v současné době vjíždějí, požádat, aby činili jen v nejnutnějších případech. Provoz je i tak komplikovaný,“ upozornil ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár. Ten zároveň dodal, že kromě vlastní stavby nového pavilonu dojde k řadě přidružených plánovaných akcí jako je úprava kotelny nebo energocentra, kde je třeba vyměnit náhradní zdroje.

Velkou výhodou nového pavilonu budou spojovací nadzemní krčky. Díky nim se do ostatních budov jako Pavilonu akutní medicíny, na oddělení dlouhodobě nemocných nebo do stravovacího provozu přejde takzvaně suchou nohou. To se týká i zjednodušení logistiky zásobování a rozvozu obědů, které nyní probíhá výhradně venkovním prostorem.

Práce na novém Pavilonu dětského, gynekologicko‑porodnického a neurologického oddělení Nemocnice Pelhřimov by měly být hotové za dva roky s tím, že stavba moderní budovy bude stát 591 miliónů korun bez DPH. Investorem stavby je Kraj Vysočina.

Nemocnici Pelhřimov se navíc podařilo získat sponzora, který věnuje velkorysý finanční dar ve výši dvou milionů EUR výhradně na stavbu dětského oddělení (ambulance, jednotka intenzivní péče a lůžkové oddělení). Darovací smlouva mezi Nemocnicí Pelhřimov a Nadací Dieter Morszeck Stiftung byla podepsána 16. dubna 2020.